I skrivende stund er vi nå passert 8 milliarder og FN-rapporten sier i «World Population 2022» at vi er mellom 9,4 og 10 milliarder i 2050, og et sted mellom 8,9 og 12,4 milliarder i 2100.

Jeg tar opp problemstillingen da det er lite fokus på befolkningsveksten i media. Klimaendringene og verdens konflikter, krig i Europa, klimakrise og fremvekst av autoritære regimer dominerer i media og den økende befolkningsveksten blir oversett.

Men selv om kloden må brødfø nærmere 10 milliarder mellom 2050 og 2100 så må vi sikre oss nok mat, undervisning til alle barn, trygge hjem, gode oppvekstvilkår og et godt klima.

Sannheten er at ekstrem fattigdom er mer enn halvert bare de siste 20 årene. Men noe har skjedd til de siste årene er at i dag lever «bare» ca. 10 prosent av verdens befolkning i ekstrem fattigdom.

Pandemi, sykdommer og klimaendringer og konflikter bidrar til fattigdom i verden, men ikke nok til å dempe befolkningsveksten. FNs eksperter mener befolkningsveksten øker mest i Afrika og Asia.

Vår teknologiske utvikling har pågått i en rasende utvikling siden 50-tallet som økonomisk vekst, intens utnyttelse av jord- og skog- og havbruk. Intens utnyttelse av jordens metaller i gruvedrift og ikke minst tømming av verdens oljeressurser i en 100 års periode, men som er blitt dannet i løpet av 3 milliarder år.

Resultatet med global oppvarming, havtemperaturen stiger med resultat av endringer med ekstremvær.

Vi, iallefall vi nordmenn, må erkjenne at med stigende befolkning og endring i klimaet, må vi endre forbruksvaner innen 2050.

Problemet med oss nordmenn er at vi er blant de mest klimaskeptiske i Europa. Hver fjerde nordmann mener at menneskeskapte klimaendringer ikke finnes. Det er mange nordmenn som mener endring i klimaet er «naturlige» svingninger med sol og vind, mulig!!

Men det er etter industrialiseringa på 50-tallet at de store endringene har skjedd. Før den tid har kloden ikke vært særlig påvirket av menneskelig aktivitet! Hvorfor er vi nordmenn så klimaskeptiske? Jo, vi forbruker mer av de ressurser våre neste generasjoner trenger i 2050, i 2100!

Mange av oss har det meste; råd til å reise, bil, garasje, båt, hytte, hus og finner lite tid til lykke!

For å begrense våre materielle verdier, vil vi helst vente lengst mulig med! Ikke vent for lenge da!

Foto: Shutterstock