Foto: Tormod Flem Vegge

For Kleppelista i den viktige bystyre perioden som nå ligger foran oss er det viktig at alle innbyggerne i Kristiansand, Søgne og Songdalen blir likebehandlet gjennom med gode og trygge kommunale tjenester - som gir livskvalitet og små levekårsforskjeller.

Derfor forplikter slagordet «sterkere sammen» Kristiansand kommune til å foreta en endring som gir likeverdige og fremtidsrettede tjenester – der lovpålagte oppgaver ovenfor folket må settes foran: Store unødvendige prosjekter som kunstsilo og årlige milliontilderinger til ikke lovpålagte oppgaver – og offentlig sløsing.

Eksempler på endringer – og en helt nødvendig ny politisk kurs for Kristiansand er: Mer penger til helse og oppvekstsektoren – Kutt i politiker godtgjørelser og byråkrati – Reduksjon og på sikt å fjerne eiendomsskatten – Styrking av kreftomsorgen på alle nivåer – Gratis trygghetsalarm i hele Kristiansand, Søgne og Songdalen – Lovfestet rett til sykehjemsplass – Bedre busstilbud og utvidet Svipp-ordning – Mer penger til frivilligheten, idretten lag og organisasjoner.

Ja, dette er bare noen av sakene som Kleppelista vil kjempe for – og sette først i den nye bystyreperioden 2023–2027, og da har vi selvsagt ikke glemt den viktige ombudsrollen som våre folkevalgte representanter vil gjøre for folket i Kristiansand, Søgne og Songdalen.