De siste årene har bompenger blitt en stadig mer betydelig del av hverdagen for mange norske borgere. Det er etter hvert blitt en byrde som veier tungt i folks lommebøker, og nå vil de innføre enda mer. Mulig det var lett å gå inn for byvekstavtalen når mesteparten av bystyrets medlemmer har over en gjennomsnittslønn og dermed ikke tenker godt nok over at en krone her og en krone der, blir til et stort pengesluk til slutt.

Det er ikke tvil om at vi trenger gode veier og infrastruktur for å opprettholde en effektiv og trygg transport. Imidlertid er det problematisk at finansieringen i stor grad overføres til folket. Hele systemet straffer de som er avhengig av bilen som transportmiddel, enten det er på grunn av pendling, familieforpliktelser og i mange tilfeller manglende kollektivtilbud.

Siste påfunn med bomlegging av Sørlandsparken vil medføre store utgifter for ansatte og bedrifter i parken. For mange blir dette en betydelig utgiftspost som kan føre til en vanskelig økonomisk situasjon. Lauvåsen, Høvåg, Randesund, Tveit og alle andre som bruker parken som sitt nærområde får sitt handelsområde sperret inne av bom, mens beboere for eksempel i Vågsbygd og Søgne går helt fri. De har det meste de trenger innforbi bomringen.

Man kan spørre seg: Hvor er egentlig ansvarligheten knyttet til bruken av bompenger? Brukes bompenger til det de er ment for, eller i dette tilfellet hvor det skinner tydelig gjennom at de settes ved Sørlandsparken for å regulere handelen.

Det er på tide at myndighetene tar ansvar for finansiering av veiinfrastruktur, det er derfor vi har det, slik jeg ser det. Det er myndighetenes jobb å bruke våre skattepenger på infrastrukturen. Det er også på tide at politikerne lærer seg å si nei til bompenger som den primære finansieringskilden for veiinfrastruktur. Det er på tide at de skjønner at man bare flytter ett problem over til et annet problem. I dette tilfellet med bomlegging av parken vil det medføre økte kostnader på varer og tjenester som igjen legges på forbruker samt mulige konkurser. 5000 ansatte i parken får en verre økonomisk hverdag og vi kan igjen takke lokalpolitikerne.