Målet var at et nytt strategidokument for Knuden skulle vært behandlet av bystyret i oktober 2021. Dessverre har dette arbeidet tatt lengre tid enn planlagt, og tett på et år forsinket fikk vi som politikere omsider kommunedirektørens forslag til strategiplan.

Som flere større kulturinstitusjoner her i landsdelen har også Knuden valgt en strategi om «Knuden for alle», absolutt en god tanke og en god idé, og selvsagt noe som burde være opplagt. Strategidokumentet innehar svært mye godt, hvor spesielt følgende er viktig å påpeke; «Selv med stor satsning på nye bygg for Knudens virksomhet, er de ansattes faglige ressurser virksomhetens fremste aktiva.»

I våre øyne blir det da et stort paradoks at svært mange fra denne gruppen ikke føler seg hørt, ei heller tilstrekkelig medvirket i utvikling av et så viktig dokument. Hos oss så har vi blant annet mottatt følgende nå de siste dagene;

  • Selv om prosessen på utsiden ser ut til å ha vært god og grundig, har vi lærere blitt fullstendig overkjørt

  • Mange av lærerne har ikke fått beskjed om at planen er ferdig

  • Skolekorpsene i Kristiansand med dirigenter og instrumentallærere har opplevd lite involvering og få muligheter til medvirkning

  • Vi kjenner til at noen lærere ved Knuden er oppfordret til å sende inn høringsuttalelser. Vi er også kjent med at store deler av disse uttalelsene er redigert bort

  • Mangelen eller nivået av informasjon opplever vi som rotete, både hva gjelder fristen og prosessen som helhet

  • Vi lærere blir ikke hørt i viktige saker

  • Vi blir overkjørt i store saker gang på gang, og opplever at lærernes fagkunnskaper og erfaringer ilegges lite vekt

  • Dette er et eksempel på den ukulturen som har preget kulturskolen gjennom mange år

  • Vi anbefaler derfor å utsette fristen og sende denne tilbake for å sikre en reell medvirkning fra lærere og ansatte

PP reagerer. I vår øyne må det være mye viktigere å ha med seg virksomhetens fremste aktiva, nemlig så mange som mulig av de ansatte, i stedet for å «tvinge» dette gjennom, hvor svært mange føler seg overkjørt, ikke lyttet til, ei heller ikke i nærheten av å føle medvirkning.

Sammen med enkelte partier ba vi om utsettelse av saken. Normal praksis er da en utsettelse, men i denne saken nekter Ap, Høyre, KrF, Folkelista, Venstre og SP. Basert på de mange tilbakemeldingene vi alle har fått; mener disse partiene at det her har vært en reell medvirkning fra virksomhetens fremste aktiva? Synes dere tilbakemeldingene er ok? Og kan disse partiene si hva som plutselig nå gjør at denne saken haster så ekstremt?

Vi mener det burde være opplagt å gi en utsettelse, spesielt for at en så viktig og helt nødvendig gruppe får sin hånd på verket og da får faktisk og reell medvirkning i strategien, nettopp slik at «Knuden blir for alle», også for deres fremste aktiva, nemlig de ansatte.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.