Vi har en mulighet til å sende et signal til alle som ønsker å overkjøre andre. Som tenker at hvis overmakten er stor nok så kan vi klare å kvele demokrati, rettferdighet og retten til å yte motstand ved politiske uregelmessigheter. Nå får Kristiansand smake litt på det samme som vi fikk, og de liker det ikke.

Nå får Kristiansand smake litt på det samme som vi fikk, og de liker det ikke.

Vi skal ha respekt for kommunestyrevedtak. Spørsmålet er om vedtakene i Søgne og Songdalen kommunestyrer ble og blir respektert. De blir uansett ikke nevnt i noen sammenhenger i forbindelse med de to vedtakene i Kristiansand bystyre. Storkommunens tilhengere mener altså at verken Søgne eller Songdalens vedtak har blitt overkjørt.

Derfor, til alle som er imot folkets rett til å bli hørt og respektert; det er bra at vi har mekanismer til å kunne fange opp og rette når feil begås. Dere skal være glade for at det blir en ny avstemning og ikke bare oppdeling pga. feil grunnlag. Nå får Kristiansand en ny mulighet, og hvis de har gjort alt så bra og riktig som de hevder, vil folket se stordrifts- og økonomifordelene, og stemme deretter. Man vil nyte godt av alle løftene som ble gitt, der alt skulle bli så mye bedre.

Jeg er selv i en alder der jeg ikke er ung og heller ikke gammel nok til å være æresgjest på kuttlistene til Kristiansand kommune. Jeg tilhører dem som de er villige til å spandere penger på, penger de ikke har. Man leser i Fædrelandsvennen om at det legges ned tilbud til ungdom og eldre i Kristiansand. I Søgne kommune ble disse gruppene prioritert.

Jeg jobbet tidligere på Sør-Tre i Søgne, og der kom kommuneansatte inn om sommeren og handlet mye utstyr som de skulle bruke på å aktivisere ungdommen i ferien (fiskeutstyr, fotball, leker osv). Dette står i sterk kontrast til det stadig hardere ungdomsmiljøet i Kristiansand. Andre storbyer ser til Danmark der de nå aktiviserer ungdommen for å få kontroll over et stadig hardere miljø. Det ble sagt av Fellesnemda at de ville ta det beste fra hver kommune og koble sammen til en bedre storkommune. Men erfaringen viser at Kristiansand gjorde som Kristiansand alltid hadde gjort, diverse tjenester, service og administrasjon skulle til sentrum.

Det fantes ingen fordeler eller bevis på at et stort fagmiljø var bedre, kanskje oftere verre. Hvis man ser til oljebransjen, der småfirmaer med gode ideer og utvikling hele tiden kjøpes opp, kan det gjerne sammenliknes med Kristiansands «oppkjøp» av Søgne. Søgne kommune var i en rivende utvikling, med god kontroll på økonomi og langtidssatsing på barn/unge og eldre.

Husk at vi bor i Søgne i Norge og vi er ikke så hjelpeløse som de vil at vi skal tro, skriver innsenderen, som ønskler seg Søgne kommune tilbake. Foto: Jacob J. Buchard

Mitt råd er derfor tydelig:

Sats på Søgne kommune hvis du vil gi dine barn og barnebarn en mulighet til å bli sett, verdsatt og prioritert. Gi dem en mulighet til å blomstre. Vi vil nemlig klare oss bra som egen kommune.

Vi hører ofte dårlige forkledde trusler om hva som vil skje hvis vi velger å følge retten til frie valg. Husk at vi bor i Søgne i Norge og vi er ikke så hjelpeløse som de vil at vi skal tro. Velg riktig når den tid kommer, valget du tar, skal ikke minst gjelde de som kommer etter oss.

Og så en liten historie til slutt:

Jeg var et barnehjemsbarn i Halden kommune. Jeg bodde på det barnehjemmet som var med i NRKserien Helene sjekker inn. Der hadde vi et innbrudd en sommer vi var på tur. Jeg var den som hadde mest, og mistet også mest, blant annet en CD-spiller. Dette var i 1990, så CD-spillere var ikke «allemannseie» på barnehjemmet den gang. Ikke noe problem, tenker du sikkert, for de hadde forsikring på innbo. Og det stemmer. Problemet var bare at egenandelen var satt så høy for å spare penger at vi ikke ville komme opp i den summen selv om de hadde samlet sammen alt vi hadde.

De ansatte fikk beskjed om at alt tøy skulle erstattes, men ingenting annet. (Ingen ble frastjålet noe tøy.) Heldigvis jobbet det bare fantastiske personer der, så jeg fikk beskjed om å bli med dem til byen. Vi gikk inn i en musikkbutikk og jeg fikk lov til å velge en ny cd-spiller som de kjøpte til «huset». Jeg husker ennå lukten av ny elektronikk som var på rommet mitt, og jeg følte meg utrolig sett og verdsatt.

Den lille historien ønsker jeg å overføre til kommende valg. Tenk på det når du stemmer enten på bygda Søgne eller Søgne som bydel av Kristiansand. Hvor vil du bli, som ung eller gammel, mest sett og verdsatt?

Jeg har aldri vært i tvil. Godt valg!