Det ble en kraftig påminnelse om reverseringsgruppens agenda, da de tidligere løftet frem skandaleprosjektet Kjellandsheia som positivt for Søgne. Det de unnlot å fortelle om prosjektet var hva slags følger det ville ha for kommunens borgere, skulle det bli reversering. Den underdimensjonerte Leireveien blir da hovedfartsvei for dette prosjektet, og den underdimensjonerte, tilsynelatende provisoriske sykkelstien langs Leireveien blir skolevei for barna som skal ferdes fra Kjellandsheia. All logikk vil tilsi at en fortetning vil påkreve en oppgradering av veien fra å være en enkelt fil med møtende trafikk av veldig gammel standard, og en konsekvens av dette vil være en endring for sykkelstien.

Sykkelstien går over matjord, så ikke bare raserer man natur ved å flatsprenge for boligfelt langt borte fra bydelssentrum, men man kan i verste fall gå direkte imot regjeringens jordvernstrategi. En utvidelse av vei og sykkelsti vil sannsynligvis føre til tap av matjord, sånn i all enkelhet. Det ville være en skandale om man fikk mer utbygging av Kjellandsheia og omegn, da det allerede er utfordringer med trafikk til Havåsen og Ausvigheia. Å bygge ut boligfelt ved å rasere naturen så langt fra bydelssentrum, i et område uten et tilstrekkelig kollektivtilbud, står miljømessig til stryk. Likevel løfter reverseringsforkjempere dette prosjektet som "vekst" for Søgne. Med dette sagt, undres jeg om en del av de som kjemper for reversering, gjør dette nettopp fordi de vil tjene penger på å ødelegge Søgnes vakre natur.

Hvem som skal dekke kostnaden av rekkefølgekrav, som direkte følge av gigantomanien til reverseringsforkjemperne er jo lett å forstå. Det blir folket i Søgne som sitter igjen med regninga, hvis prosjektene som reverseringsforkjemperne løfter frem, blir fullført som de ble vedtatt av Søgnes kommunestyre. Så la oss for all del redde naturen i Søgne og beskytte dem fra spekulanter som vil tjene seg søkkrike på vår natur. Det foregår allerede fortetning som øker boligreserven på en tilstrekkelig måte rundt bydelssentrum på Tangvall.