Beredskap er et bredt begrep, og i disse dager opplever vi betydningen av hvor viktig det er med god beredskap.

Hver og en hånd som gir kraft til at noe skal fungere trengs i kommunen vår, vi trenger hverandre nå. Det er også fint å se hvordan fremmede mennesker trår til og hjelper hverandre.

Når vi ser hvor fort hyllene tømmes i butikkene, så er det en god påminnelse om hvor viktig egenberedskap på mat og drikke i hjemmene våre er.

Det er også akkurat nå vi ser hvor dyktig Kristiansand kommune er på beredskap og som etter min vurdering leverer svært godt til innbyggerne. Kommunen vår viser i disse dager at de utøver en god kriseledelse med forståelse og kompetanse for hvilke avgjørelse som må tas og hva som skal prioriteres.

Siste dagers hendelser viser oss et solid mannskap med både ansatte og andre som bistår Kristiansand kommune.

Liv og helse kommer alltid først, og vi som ikke har det så prekært får være tålmodige og kjenne på en takknemlighet for at vi bor i Norge og har et nettverk rundt oss i samfunnet som passer på oss når vi virkelig trenger det.

Til alle som bidrar på veiene våre. De som tenker kreativt for å hjelpe de som virkelig trenger det, transport i snømassene er krevende. Mannskaper innen helse, Røde Kors, sivilforsvaret, Forsvaret, politi, KBR og alle instanser som nå står på som verst.

Det er mange som trenger deres innsats.

Jeg vil rette en stor takk til hver og en som gjør kommunen vår tryggere.

Og til alle som måker bort snø for hånd, er slitne og trette – det går snart over, det blir bedre.

Jeg håper at vi kan ta med oss erfaringer fra dager som dette og tenke at egenberedskap må være konstant tilstede.

Det gjelder å være forberedt slik at alle oss er best mulig sikret hvis det uventede inntreffer.