En normal hytteeier flyr / reiser mindre til utlandet. En normal hytteeier er ikke velformuende, en normal hytteeier har spart og jobbet i 30 år, før denne våger ved nettopp lån i bank å investere i en hytte. Da til glede for barna/familien, men også venner / besøkende og det som kommer etter. En normal hytteeier tilfører distriktet inntekter på butikker, kommunale avgifter etc. En normal hytteeier har ikke jaquzzi eller champis-kjøler. En normal hytteeier tilfører banken inntekter i form av renter og avdrag. En normal hytteeier står på, bidrar og betaler skatt og avgifter til glede for fellesskapet. Også til dem som reiser til Spania i stedet!

Hva er grunnen til at en normal hytteeier som skatter og plikter, tilfører inntekter til næromgivelsene der hytta befinner seg, blir sett på som et hyttesvin! En som ikke fortjener annet enn å ha det så godt når strømprisene peaker opp mot 10 kr KWh i vinterhalvåret. Er det misunnelsen? Er det miljøaspektet der den enkelte setter seg på flyet til det store utlandet i stedet og mer enn gjerne deltar på FNs miljøkonferanse i New York?

En normal hytteeier bør da ha like stor rett til strømstøtte som hvilken som helst annen person, den tid en normal hytteeier ikke bruker dusjen både hjemme og på hytte samtidig!

En normal hytteeier har investert i det distriktskommuner og staten har lagt opp til. Hytteutbygging!

Det er ikke den normale hytteeier som er skyld i at staten eksporterer ca. 1200 TWh med gass til Europa årlig, men kun ca. 15 TWh elektrisk strøm, som er en vits i den store sammenheng, der Europa trenger 4-5000 TWh, men Acer- avtalen har bundet oss alle på hender og knær. Det er ikke den normale hytteeier som er skyld i statens inndeling i energisoner som medfører at en liten del av landet skal ta byrden for idioti-signeringer, ikke minst hytteeiere. Det snakkes om krig og tørke. Nettopp. Da fortjener hytteeieren å føle ekstra på det. De er skyld i det!

Men det er vår gass som er hjelpen til Europa. Det er ikke strømmen. Og det er hinsides at man da skal ramme den enkelte hytteeier så enormt og at mange ikke forstår det bildet.

Den normale hytteeier er ikke et svin som forbruker mer energi på denne jorda per person i familien enn den gjengse nordmann.

Den normale hytteeier er ikke et svin som forbruker mer energi på denne jorda per person i familien enn den gjengse nordmann.

Det er nesten ikke til å tro at det har etablert seg en holdning at hytteeiere, ja de skal lide ekstra. Det er ingen grunn til at de skal ha støtte for idiotsigneringen ala’ Acer.

Det betyr lite for dem i nord eller Midt-Norge. Det betyr mer for dem på Øst- og Vestlandet, men det har aller størst konsekvenser for den normale hytteeier på Sørvestlandet.

Hvilket forunderlig mange mener er på sin plass! De fortjener det!

Men det er ikke den normale hytteeier som er ansvarlig for Acer, bortforklaringer om sikkerhet, og ikke etablerte overføringskabler mellom Nord-Midt og Sør-Norge.

Husk på din holdning neste gang du er på besøk på en hvilken som helst hytte der du får en dusj, en kaffekopp og kald melk.

Husk på din holdning neste gang du er på besøk på en hvilken som helst hytte der du får en dusj, en kaffekopp og kald melk, noe som har kostet eieren av hytta en formue. Fordi den ikke fortjener bedre.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.