Næringsforeningen i Kristiansandsregionen lanserte, i samarbeid med Formue, Advokatfirma Tofte Hald og Qualified Professionals, Styreportalen, i september 2023. Fire måneder senere, i januar 2024, har over 400 personer registrert seg i databasen, omtrent 50/50 kvinner og menn fra en rekke ulike bransjer og fagfelt på Sørlandet. (En liten overvekt er kvinner).

Det forteller oss at: 1.Kandidatene er der.

2.Kvinnene står i kø for å bidra i styrerommet.

Målet med databasen er å profesjonalisere styrearbeidet og sikre at bedrifter og valgkomiteer leter blant et bredere spekter av kandidater. Vi vil tilgjengeliggjøre den kompetansen som finnes og gjøre det enkelt for bedriftseiere og bedriftsledere, samt valgkomiteer, å gå inn og lete. Er du på jakt etter en kvinne mellom 35 og 45, med IT-kompetanse og internasjonal erfaring? Da er det enkelt å finne det, ettersom du kan sortere på disse kategoriene.

Regjeringens nye lovkrav gjør at det haster for mange bedrifter å få dette på plass. Den nye loven betyr, i korte trekk, at innen utgangen av 2024 må minst 8000 bedrifter kunne vise til 40 prosent kjønnsandel i styrene. Norge er det første landet i verden som tar dette skrittet. Og det er bare starten. I 2028 vil den nye loven gjelde om lag 20 000 selskaper, da reglene fra det året også vil inkludere selskaper med flere enn 30 ansatte og med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

Status i dag er at syv av ti aksjeselskaper kun har menn i styret, og nesten 90 prosent av alle styreledere i Norges 200 største selskaper er menn.

Kristiansandsregionen skal ta opp kampen om å være best i Norge på styremangfold, og på Den Store Styrekvelden den 7. februar på Ernst vil vi tematisere hvordan vi lykkes med dette.

Du som bedriftsleder, bedriftseier, styreleder, valgkomitémedlem og styrekandidat er velkommen til å delta!