Venstre kritiserer meg fordi kommunen endret praksis til å følge Plan- og bygningsloven og fordi kommunen heretter vil følge Direktoratet for byggkvalitet, Husleietvistutvalget og Kommunal- og distriktsdepartementet, som har utviklet www.boligdugnaden.no. Sitat: «Har du plass til overs? Norge trenger flere utleieboliger til flyktninger, studenter og andre.» Følger ikke Venstre med på behovet for boligutleie i Kristiansand kommune?

Intensjonene i Plan- og bygningsloven kan ikke overprøves, heller ikke av et bystyre, og Høyre har aldri lagt en feil fortolkning til grunn slik Venstre tydeligvis har sett for seg. Administrasjonen må følge lover, regler og rettspraksis. Kommunen kan ikke lage et sett regler for Studentsamskipnadens (SiA) studenthybler og helt andre regler for private. Dersom det søkes om et hybelhus, vil reglene for slike gjelde, mens hus, boliger og rom godkjent til beboelse vil være godkjent uavhengig av om flyktninger, studenter eller andre bor der. Kommunen har endret søknadsplikten fra mer enn 3 soverom til mer enn 5 soverom, ikke noe «Nordmo hoverer over» men snarere berømmer kommunen for. Det ville blitt mye byråkrati og økning av kommunalt ansatte hvis ikke dette ble endret.

De mer enn 10.000 UiA-studenter som ikke får plass i SiAs studenthybler, fortjener et bedre svar fra Venstre enn: «Mange har behov for tilgang på rimelige og små boliger, særlig studenter, det må vi ta på alvor. Derfor har Venstre støttet helhjertet opp om planer som legger til rette for flere studentboliger». Hva vil Venstre da i Kvadraturen, familieboliger eller studentboliger? De største leilighetene i for eksempel Byhaven sto usolgt fordi familier ikke ville bo der. Og nye private studenthybelprosjekt i byen kan telles på en hånd, så utsagnet blir da mer politisk spill enn en forklaring på hva Venstre egentlig vil.

Støtter Venstre partiet SV, som vil tvinge utbyggere til å bygge store leiligheter fordi de tror at familier da vil flytte dit? Høyre synes at både unge, gamle, enslige og par er gode nok til å skape liv i Kvadraturen. Familier må nok ha flere barnehager, skoler og bredere fritidstilbud for å ville flytte fra Kristiansands «Grünerløkka» som Lund, Grim, Eg mfl. og til Kvadraturen.

Inntil Plan- og bygningsloven endres og inntil Kommuneplanen får lovlig hjemmel til å overprøve loven, er det slik at noen boliger vil bebos av huseiere og andre av leietakere som kan være familier, enslige, par, studenter, asylsøkere, flyktninger, pendlere mv. Heldigvis skiller ikke Plan- og bygningsloven mellom forskjellige mennesker som skal bo. Tror Venstre dette vil lykkes bedre hvis kommunen vurderer menneske- og boligtyper?

Venstre henviser til to Ap-styrte kommuner, Bergen og Trondheim, som har mer rigide regler om utleie enn andre kommuner i landet. Ønsker Venstre å støtte Aps syn på slike reguleringer eller ønsker dere å støtte synet de fleste partier som kaller seg borgerlige har i lignende saker? «Venstre er ikke tilhenger av at myndighetene detaljregulerer hvordan folk bruker sin egen bolig.» Nå må Venstre snart bestemme seg, vil dere ha en sterkere regulering eller støtter dere Høyres syn om at det må være samme lovhjemmel og lover/regler for alle?

«Hyblifiseringen bidrar til at det blir vanskeligere for barnefamilier å bo i byen.»

Høyre og Venstre er enige i at det vil være bra å få flere barnefamilier til å bo i Kvadraturen. Om disse ønsker å leie ut ett eller flere rom må likevel være opp til dem så lenge rommene er godkjent.

Vil Venstre ha barnefamilier til Kvadraturen, er det også viktig at barnefamiliene gis samme mulighet til godkjent parkering for en bil per bopel som gjelder andre steder i kommunen. Det samme blir viktig for butikker og næringsliv i sentrum. Det blir da spennende å følge med på om Venstre støtter Høyre om familienes/næringenes parkeringsbehov når Posebyplanen skal opp i høst? Høyre vil gjerne ha Venstre med på laget igjen, men da må kanskje Venstre vise om de vil forlate Ap-skuta etter 4 år, og vurdere noe bedre om det er Høyres politikk som skal angripes.

Fortsatt god sommer, Jacob og Petter!