Vi vil også takke alle som har lagt ned en betydelig dugnadsinnsats, spesielt alle dere som har jobbet og gitt støtte for å beholde Songdalen i Kristiansand. Det er gjennom slike dedikerte bidrag at demokratiet og dugnadsånden styrkes, og vi kan bygge et samfunn med like muligheter for alle i kommunen.

Gratulerer til innbyggerne i Søgne og Songdalen som valgte å bli værende i stor-Kristiansand. Dette viser styrken i fellesskapet og at vi, til tross for ulike meninger, deler et ønske om en positiv utvikling for hele regionen. Selv om mange parter, særlig nasjonale politikere, har jobbet mot oss i denne saken, har innbyggerne nå fått si sin mening.

Vi ønsker å berømme engasjementet som har preget denne prosessen. Det positive engasjementet på begge sider må være fundamentet for videre samarbeid og utvikling av Greipstad og Finsland i Songdalen bydel.

Vi håper dette engasjementet forplanter seg videre, slik at folk forblir aktive med dugnaden for nærmiljøet der vi bor og i lokalpolitikken generelt. Vi anerkjenner og har stor respekt for at det også er innbyggere i vår bydel som nå kan føle på skuffelse, men la oss se fremover med optimisme og arbeide sammen for å forme en kommune som reflekterer fellesskapets behov og ønsker.