Begge to, fantastiske opplevelser, hvor vi så gleden og ikke minst viktigheten av å ha møte- og samlingsplass i et nærområde. Store fester med masse glade og positive mennesker i skjønn forening; barn, foreldre, besteforeldre, lærere, naboer og også enkelte politikere.

Den 3. mai 2023 fattet et flertall av formannskapet bestående av Ap, Høyre, KrF, Frp, Folkelista og MDG følgende vedtak:

«1. Arbeidet med planlegging og anbudsutsendelse av Øvre Slettheia barnehage stanses i påvente av en ny sak til bystyret.

2. Saken skal gi anbefaling om skolen, i stedet for foreliggende planer, bør bygges om til barnehage og at Slettheia skole utvides for å kunne ta inn elevene som i dag går på Øvre Slettheia skole.»

PP og resten av mindretallet stemte for følgende forslag:

«Byggingen av Øvre Slettheia barnehage settes i gang raskest mulig. Formannskapet berømmer det gode arbeidet som gjøres ved oppvekstsenteret på Øvre Slettheia, av ansatte i kommunen, frivilligheten og engasjerte foreldre.»

Fra vår side var vi ikke i tvil. Denne saken har tatt for lang tid, og måtte komme videre. Det hadde Øvre Slettheia fortjent.

For oss i PP er det aller viktigste at barna skal bli sett og at det er barna som er i fokus. Vi ønsker at barna skal ha stabilitet, og vi ønsker derfor ikke store omveltninger i et nærmiljø som for eksempel større endringer i skolestrukturen. Om vi derimot skulle gå for endringer, må dette begrunnes med klare og svært dokumenterbare effekter, ikke bare økonomiske driftsgevinster.

Skolene er mange steder så mye mer enn bare skoler, noe vi klart fikk sett da vi besøkte Øvre Slettheia, men også Rosseland. Pensjonistpartiet er tydelige, og vi ønsker ikke for store skoler med mindre det kan dokumenteres at dette er det beste både for barns læring, mestring og miljø. Barna er det aller viktigste vi har!

Tusen takk til foreldre og lærere ved Øvre Slettheia og Rosseland for fantastiske arrangementer, slike er så definitivt med på å knytte bånd og skape gode nærmiljø, noe som er alfa og omega i alle bydeler.