Driver kommunedirektøren gjøn med innbyggerne i forbindelse med forslag til plankart og bestemmelser som snart skal legges ut til offentlig ettersyn? Hvor mye motstrid mellom beskrivelse, tekst og plankart skal man ha, og hvor mye skal man ta bort fra for eksempel Søgne?

Hilsen en tidligere politiker fra Søgne, som hadde og har stor interesse for detaljene i kommuneplanens arealdel.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.