Dette oppfattet Maren Karina Jakobsen som hatefullt. Til det er å si at jeg hater ingen, jeg respekter og tolererer dem som har et annet syn enn meg. Alle mennesker er verdifulle og har samme menneskeverd, uansett hva de mener eller hvordan de lever. Men jeg er dypt uenig i den ideologien FRI står for. De er FRI Sør som er arrangør av Skeive Sørlandsdager. Mange trekk ved FRIs ideologi mener jeg kan være psykisk skadelig og samfunnsoppløsende.

Jakobsen påstår at Bibelen er feil oversatt av konservative menn, og at homofil atferd i Bibelen handler om pedofili. Det er direkte feil. Det ordet Paulus bruker på gresk i 1 Kor 6,9, «arsenokoites», betyr ordrett oversatt «mannlig-samligger» eller bedre norsk: «menn som ligger med menn.» Ordet sier ingenting om mannens alder verken der eller andre steder.

Langt kraftigere skyts bruker Odd-Inge Rønning Uleberg mot meg i Fædrelandsvennen 6. september. Han mener visst at når jeg fremhever det klassiske synet på kjønn og ekteskap og advarer mot alvorlige konsekvenser, er det «livsfarlig»! Men det monogame ekteskapet mellom mann og kvinne har aldri vært og vil heller aldri bli noen trussel for et samfunn verken før eller nå. Problemet jeg påpeker, er ikke mennesker eller grupper, men en ideologi som omdefinerer og oppløser biologiske realiteter og barns rettigheter, og som promoterer et grenseløst og uholdbart syn på «mangfold» og seksualitet.

At stabile homoseksuelle forhold er bedre enn utsvevende homo-sex, rent samfunnsmessig, er det liten tvil om. Men det er ikke det FRI promoterer. Alt er like bra. Forskjellen på norm og unntak er opphevet.

Denne ideologien skal nå pådyttes barn helt fra barnehagen av. Nå lærer mange barn at kjønn er noe man kan velge. FRI anbefaler f.eks. i Rosa Kompetanse Skole at lærere underviser elevene om «gutter, jenter og andre kjønn». Dette kolliderer med biologiske realiteter og kan føre til kjønnsforvirring og psykiske problemer hos mange.

I diskusjonen om nye samlivsformer er barnets rettigheter stort sett utelatt. Men barnet har ifølge FNs Barnekonvensjon «rett til, så langt det er mulig, å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem» (Art 7.1). Det er svært tankevekkende at gutter som har vokst opp uten en far, er sterkt overrepresentert i mange negative statistikker.

Uleberg nevner at vi trolig snart får en lov som vil forby såkalt konverteringsterapi. Det kan bl.a. bli forbudt å hjelpe barn og unge å falle til ro i sitt biologiske kjønn, dersom de sliter med kjønnsdysfori. Foreldre som med faglig hjelp prøver å hjelpe barnet sitt til å bli glad i kroppen de er født med, kan i verste fall risikere bøter eller fengsel i opptil seks år, samme straff som for uaktsomt drap! Også psykologer, pastorer og sjelesørgere m.fl. vil kunne rammes av loven. (Se: Høring - nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nytt-lovforslag-om-forbud-mot-konverteringsterapi/id2919197/, s.108-109). Frist for å levere høringsuttalelse til lovforslaget – noe alle kan gjøre – er 10. oktober.

Kultur- og likestillingsminister Anne Trettebergstuen, som selv er lesbisk, er medforfatter til boka: «HOMO – for deg som er, lurer på om du er eller har lyst til å bli homo.» Det er visst helt greit å hjelpe folk til å konvertere den veien….

Paradoksalt nok mener FRI og Trettebergstuen at det også er helt greit å «konvertere» en guttekropp til en jentekropp, eller jente til gutt, med hormoner og/eller operasjoner. Vanligvis er dette en behandling med livsvarige, irreversible og alvorlige konsekvenser.

Når Uleberg sammenligner dem som vil hjelpe en voksen som frivillig og av eget ønske søker hjelp for å komme til rette med sin seksualitet, og kineserne som tvinger uigurene til å bli kinesere, er det så hinsides at jeg lar være å kommentere det.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.