Utøvende kunstnere og leietakere i bygget skriver i et innlegg i Fvn 12. september at de nå ønsker å disponere ytterligere 300 kvadratmeter av bygget til produserende kunstnere.

Som brukerne av Bygg 19 skriver i innlegget, så er det i regionplan Agder 2030 formulert en ambisjon om å «legge til rette for at offentlige bygg og lokaler brukes aktivt for å tilby kunstnere og kulturarbeidere verksteder». Det er en god målsetting. Odderøya, med sin nærhet til Kilden, Kunstsilo og Kulturskolen, bør utvikles videre med ambisjon om ytterligere tilrettelegging for kunstnere og andre kreative næringer.

Kommunen og Kunstsilo ønsker å disponere de nevnte 300 kvadratmeterne, og kunstpressen, som de har mottatt som gave, i undervisningssamarbeid med byens skoler. Dette høres ut som en god intensjon, men ifølge brukerne av bygget er pressen uegnet for formålet. Venstre er imponert over aktivitetene i Bygg 19, og ser at visjonen til brukerne om å omgjøre «ledige» lokaler til prosjekt- og visningsrom ikke er forenelig med kommunens og Kunstsilos planer. Som medlem av kulturutvalget vil jeg derfor ved første anledning stille spørsmål til kulturdirektøren om det vil være mulig å gjøre en revurdering av planene for lokalene, slik at en kan imøtekomme brukernes ønsker og visjoner.

Venstre har et mål om å legge til rette for kulturbaserte og andre kreative næringer både på Odderøya og i kommunen for øvrig, og da er det er viktig å lytte til utøvende kunstnere og andre aktuelle brukere. På den måte kan vi bidra til gjødsling av kunstens underskog.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.