Den gang Phillips skulle etablere base og kontor for oljevirksomheten for det som ble hetende Ekofisk, sto valget mellom Kristiansand og Stavanger. Kristiansands politikere var kjølige til å båndlegge så store arealer det var snakk om i en by hvor næringslivet var variert og gikk godt. Stavanger derimot var den gang landets fattigste storkommune med stort behov for nyetableringer. Hermetikkindustrien var i aftensangen. I praksis var det ikke konkurranse. All ære til Rettedal for hans innsats, men det vil ikke si det samme som at det var kamp om etableringen.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.