Jeg bruker denne teksten – riktig nok litt omskrevet – som innledning, for å sette saken på spissen. Nylig har vi lest og hørt at aldri før har oljefondet hatt høyere avkastning enn i 2023, målt i norske kroner. Markedsverdien var ved årsslutt 15.764 milliarder – hele 26,8 prosent over nivået ett år tidligere. Oljefondets samlede markedsverdi økte med 3336 milliarder kroner i fjor. Avkastninger var på 2222 milliarder kroner.

Det er da jeg begynner å tenke. Hva om vi brukte hele avkastningen fra bare dette ene året, 2023, som hjelp til Ukraina? Kunne da Ukraina vinne krigen og Europa være sikret fred og frihet? Det er jo å håpe på, men jeg vet at dette forslaget aldri vil få gjennomslag. Men hva om vi for eksempel brukte 10 prosent, så ville det utgjøre 222 milliarder kroner. Det blir i så fall å gi tiende av vår inntekt og ville tilsvart litt over en måneds avkastning på oljefondet i 2023.

Hva om vi for eksempel brukte 10 prosent, så ville det utgjøre 222 milliarder kroner. Det blir i så fall å gi tiende av vår inntekt og ville tilsvart litt over en måneds avkastning på oljefondet i 2023.

Hvis vi gjør noen refleksjoner omkring årsakene til verdiøkningen på oljefondet, så har jo dette stor sammenheng med Ukrainakrigen. Olje- og gassprisene gikk til himmels; noe som Norge har nytt godt av. I en masteroppgave blir det hevdet av de som forsker på dette, at Norge tjente ca. 334 milliarder kroner i 2022 på krigen i Ukraina. Sannsynligvis har det vært «god fortjeneste» for Norge på Ukrainakrigen også i 2023. Rent moralsk mener jeg derfor at det vil være riktig å tilgodese Ukraina med ekstraordinær hjelp nå.

Russland øker sitt forsvarsbudsjett for 2024 med nær 70 prosent til 1255 milliarder kroner der svært mye av økningen skyldes Ukrainakrigen. Summen utgjør rundt 6 prosent av landets BNP; faktisk mer enn det som settes av til sosialpolitikk.

Hvis Russland skulle vinne krigen, ville vi da applaudere og si: Vi tapte friheten, men vi beholdt jo Oljefondet!

Hva gjør så Nato-landene? De har satt et mål – etter press fra USA – om et forsvarsbudsjett på 2 prosent av BNP, og etter hvert muligens 3 prosent. Det norske forsvarsbudsjettet for 2024 er på omkring 91 mrd. kroner eller 1,8 prosent av BNP, en økning på 15 mrd. fra 2023. To-prosent målet skal nås i 2026. Snakk om ambisjoner!

Hvor mye gir Norge i støtte til Ukraina? Jo, 75 mrd. kroner fordelt over 5-årsperioden 2022-2027. Dette står å lese i en pressemelding fra Regjeringen.no, oppdatert 25.01.2024. Beløpet innebærer også litt støtte til naboland som for eksempel Moldova. Dette kan høres mye ut, men det er NÅ Ukraina virkelig trenger våpen og penger.

Jeg har ofte hørt argumentet om at Norge, sett i forhold til folketallet, er en av de største bidragsyterne til Ukraina. Dette syns jeg er et svært dårlig argument, jfr. de inntektene som er tilflytt vårt land som en direkte/indirekte følge av krigen. Her bør Norge gå foran og virkelig trå til nå. For det HASTER!

Hvis Russland skulle vinne krigen, ville vi da applaudere og si: Vi tapte friheten, men vi beholdt jo Oljefondet!