Det var godt at du i leserbrevet i Fvn.no skrev at du var venn med tidligere daglig leder ved KSI, for leserbrevet ditt fremstår som det reneste vennefrieriet, uten særlig referanse til sakens underliggende- og vel dokumenterte realiteter.

Du har rett i at vitneutsagnet fra daglig leder i Merkantil Service AS var veldig tydelig, kanskje til og med for tydelig for de som kjenner saken fra innsiden, og som var grunnlaget for varselet tilbake i desember 2021. Vi merket oss særlig bemerkningen om at han er «en sentral aktør som kjenner selskapets økonomiske transaksjoner og daglig leders evne til å oppfylle de lover, regler, krav og forventninger som stilles når det gjelder å ivareta virksomhetens økonomiske interesser».

Faktum i saken er jo at Agder Kommunerevisjon IKS i sterke ordelag har kritisert en rekke forhold rundt regnskapsførsel og bokføring, herunder at det er påvist brudd på begge de lover som regulerer dette, og at det i seg selv er straffbart. Det er derfor forunderlig at en seriøs regnskapsfører da ikke nevner at det er foretatt en rekke ulovlige makuleringer av bilag, som gjør det mer krevende å ettergå disse transaksjonene i ettertid.

Videre er det også nylig fremkommet i media at det grunnet feilrapporteringer til NAV over flere år, er krevd refusjoner langt ut over det som KSI rettmessig har tilkommet, og som derfor kreves tilbakebetalt. Vi snakker her om millionbeløp i en sak som heller ikke er avsluttet, og hvor KSI i realiteten strever med å rekonstruere feilen fordi dette også gjenspeiles av en «muntlig» og ikke etterprøvbar ledelsesform. Advokaten til attføringslederen hevder også at de fremsatte kravene fra KSI til NAV i denne sammenhengen også fremstår som straffbare forhold.

Begge de nevnte forholdene gjør at debet og kredit-siden i regnskapene stemmer godt overens, og fremstår derfor tilforlatelig for en regnskapsfører som har vært engasjert av KSI over 20 år, som en leverandører av tjenester som løpende fakturerer selskapet for dette, men det forklarer likevel ikke det underliggende forsettet bak handlingene og bokføringen. Slike skjulte forsett har heller ikke revisor noen mulighet for å plukke opp ved sin gjennomgang av bilagene. Et slikt argument er nærmest tøvete.

Anett Benham, ifølge profilen din på Facebook er du selv daglig leder for et autorisert regnskapsførerselskap, og det er derfor forunderlig at du kan skrive som du gjør, hvis du ønsker å ha din egen integritet i orden, med mindre selve vennetjenesten trumfer dette.

Varslernes formål var ikke å belaste og skade tiltalte, men å varsle om kritikkverdige forhold ved bedriften, som ellers ikke ble hensyntatt av bedriftens ledelse eller styre. Når varselet også ved etterprøving viser seg å ha hatt korrekt innhold, herunder at en rekke alvorlige lovbrudd, feil og mangler er avdekket, så må faktisk en daglig leder finne seg i måtte stå til rette for dette – også utad.

Vi kan se at bilsaken, som ikke var en del av vårt varsel, kan være belastende for tidligere daglig leder. I den sammenhengen så ønsker vi å fremheve hvor belastende saken også ha vært for oss som varslere, uten at det ser ut til å ha gjort særlig inntrykk på hverken tidligere daglig leder eller styrene ved KSI. Vår sak er fortsatt uløst, og hvor det er sannsynlig med nye rettsaker for at dette forholdet skal finne sin løsning. At du mener at vår tilstedeværelse i denne rettssaken - som vi selv også sto bak anmeldelsen av – er uberettiget, tar vi til etterretning. Vår oppfatning er det stikk motsatte, nemlig at vår tilstedeværelse er helt naturlig, og nærmest påkrevd ut fra den videre oppfølging av varselet.

Når det gjelder vår kontakt med Fædrelandsvennen under rettssaken, så ble vi spurt om en kommentar til den nærmest tiraden som forsvareren hadde i sin prosedyre for at vi var tilstede. Ifølge journalisten hadde han aldri hørt en slik kritikk fremført, men vi avsto likevel fra en kommentar om dette. Når Anett Benham imidlertid ordlegger seg som hun gjør i sitt leserinnlegg, er det tilsvarende nødvendig å ta til motmæle mot denne usedvanlig ensidige tilnærmingen.

Når det gjelder Fædrelandsvennens rolle på generelt grunnlag, så må vi være glade for at avisen er seg sitt ansvar bevisst der andre heller prøver å dekke over forholdet og la det passere i stillhet. Varslingssaken ved KSI er oppsummert en svært graverende sak, som vi håper får sitt rettferdige etterspill.

Fædrelandsvennen kjenner innsendernes identitet