Fritt behandlingsvalg er bygget på samarbeid i helsevesenet