Først og fremst tenker jeg at Seland burde kontakte sin partikamerat i Rødt, Kasper Espeland, som var tillitsvalgt og deltok på møter i oppvekstutvalget i forrige periode, da ville han i det minste kunne få noen faktaopplysninger om prosessen som stoppet opp.

Det har seg nemlig slik at for 4 år siden var både barnehage og skolestruktur en sak høyt på agendaen i oppvekststyret, allerede da innså man at noe burde gjøres, og at alt ikke fungerte hensiktsmessig, det ble jobbet målrettet for å få til bedre skolestruktur og løsning på barnehageutfordringen, etter at man innså at barnehagen som var oppført måtte rives.

Men så ble det valg høsten 2019, det ble dannet en ny koalisjon som ønsket en ny retning for Kristiansand, partiet rødt var ett av partiene som så sitt snitt til å unngå å hente faktakunnskap, fra rapporten som var bestill og levert, om både skolestruktur og barnehagen.

Nå etter 4 år kommer altså saken opp igjen, noe må gjøres – men hva?

Rapporten er levert, men ikke offentliggjort.

Den bestilte rapport er sikkert like dagsaktuell som da en ble bestilt. Nå får vi håpe at ordfører og administrasjon finner tiden moden for å offentliggjøre rapporten, og for å spørre bystyret om veien videre - bare så synd at det kunne være gjort for 4 år siden.

Den kvalitetssikring og effektivisering som flertallet ønsket da, kan komme seint men godt. Det er muligens mye penger som kunne vært spart?

Det kan vi ikke vite før vi får lest rapporten - men ut ifra noen av innspillene vi fikk fra fagkonsulenter i forrige periode, vil jeg tro at det dreier seg om minst 50 millioner over en 4 års periode.

Innlegget er forkortet. Red.