Igjen står mange pasienter skadet og lemlestet for livet, en befolkning som spør seg om det er trygt å henvises til Sørlandet sykehus, og Nina Mevold og andre involverte ledere sitter fortsatt i sine jobber. Det hele er en komplett skandale og det klareste eksemplet på at systemene som både skal avdekke feil og rydde opp når feil skjer, ikke fungerer slik de skal. Hadde de gjort det, så hadde den nevnte lege vært sparket og tiltalt for lengst, Nina Mevold og de andre involverte som hadde ansvar for denne legen hadde vært fjernet fra sine jobber, og ting hadde aldri gått så langt.

Da er det virkelig fascinerende å se at Mevold nok en gang i Fædrelandsvennen 1. september betrygger oss med at dette har gitt grunnlag for læring og noe de skal ta med seg videre og at systemene er på plass nå. Nå skal vi kunne føle oss trygge. Vel, jeg føler meg ikke trygg, av flere grunner.

Den første er at jeg som lekmann uten ledererfaring fra større organisasjoner hadde kunne forhindret at dette gikk så langt som det gikk. Årsaken er enkel, jeg hadde sparket vedkommende lenge før. Så hvorfor skjedde ikke dette i dette tilfellet? Kan det være at påstandene om at legen hadde gjort en god jobb for ledelsen ved å produsere kirurgi for å opprettholde den i Flekkefjord? Om svaret er ja, så er det faktisk kriminelt og grunnlag for tiltale mot den ansvarlige ledelse.

Om svaret er nei, så er ledelsen ved Sørlandet sykehus så inkompetent at her må helseministeren på banen og fjerne alle som har vært involvert, inkludert styret som ikke har tatt affære ved å fjerne Mevold og de involverte.

Føler du deg trygg på at Sørlandet sykehus har rutiner for å forhindre fremtidige hendelser av samme karakter? Jeg gjør ikke.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.