Mentor Rashica og Ismail Mahammad (H) går altså til angrep på noe, det er bare vanskelig å finne ut hva. Er de uenige i at Neda Blakstad, som også er leder av en organisasjon som jobber mye med tematikken, skal bruke sin personlige historie for å belyse en viktig sak? Er de uenige i at flyktninger kan være en ressurs? Med all respekt å melde er det ikke Arbeiderpartiet som løper i tospann med Frp, det er det andre partier som gjør. Og i sitt angrep hevder de at andre partier fisker stemmer hos de flerkulturelle miljøene kun ved valg. Det var en ganske utrolig påstand fra Høyre og ordførerens høyre hånd. Er det slik Høyre tenker om andre partier, så blir jeg bekymret. Det må i beste fall være der skivebommen ligger, i deres egen påstand.

Neda skriver i sitt innlegg om å være en ressurs, om å oppleve støtte i lokalsamfunnet. Hun snakker om å veilede og at alle egentlig har et behov for å bidra i samfunnet rundt seg. Det er underlig at det skal påkalle så sterke følelser hos to velintegrerte menn. Jeg kan fortelle Høyres bystyrerepresentanter at det finnes opptil flere godt integrerte og kloke hoder som jobber med både integrering, flyktninger, inkludering og mangfold i Arbeiderpartiet. Ingen av dem påstår å besitte sannheten, det bør heller ikke Høyres to representanter gjøre, for det er fellesskap som gjør at ting fungerer. Det er fellesskapet som har tatt vare på, det er fellesskapet som har stilt opp og det er fellesskapet som har gjort Norge til Norge.

Noe av det som skiller Arbeiderpartiet og Høyre, ligger helt riktig i hva vi legger i nettopp fellesskap. Arbeiderpartiet tror også at mennesker er forskjellige, men vi mener at vi har et ansvar for å jevne ut forskjellene, for det kan ikke være opp til markeder eller den enkelte i alle tilfeller hvor godt vi lykkes. Noen ganger trenger vi at fellesskapet stiller opp. Det skal vi fortsette å legge til rette for.