Takk for at dere krysser partilinjene og viser at det er ting man kan enes om mens forskjeller settes til side.

Men fremfor en debatt om hva som er penest mellom tradisjonell arkitektur (mener dere 1700-talls arbeiderboliger eller 1890-talls masseproduserte borgerhus?) eller moderne arkitektur (mener dere 1940-talls funkisblokker eller 2020-talls byleiligheter?), mener jeg vi bør diskutere handlingsrom og vilje til å godkjenne bygg som gjør byen bedre å bo i.

Bygg som planlegges i dag, vil gjøre noen måter å leve på mer sannsynlig enn andre, også 40 år frem i tid. Dette er ikke nøytrale valg.

Ønsker vi en fremtid med mindre og sirkulær ressursbruk, bør vi kreve at bygningsmaterialene eldes sakte og kan brukes på nytt.

Ønsker vi en fremtid der det er vanligere å kjenne naboen, kan dere stille krav til utforming av fellesarealer (park- og hageflekker, grøntområder til felleshage eller kanskje badstue og café). Ja, hvorfor ikke legge til rette for at beboerne kan personalisere sine dørkarmer eller inngangspartier etter det Hundertwasser kalte for Fensterrecht?

Ønsker vi en fremtid der bykjernen prioriteres for gående, syklende, lek og benker? Da bør dette målet være til stede også når bygg godkjennes.

Ønsker vi en fremtid som er mindre energikrevende? Hvorfor ikke satse på bygg med naturlig gjennomlufting, solskjerming, soloppvarming, solbelysning, solceller?

Hva om overgangen til en miljøvennlig fremtid har mer å gjøre med bygningsmassen som blir tillatt oppført enn med individets prioriteringer ved kjøp av bolig?

Dette er alle tanker som bør prege by- og stedsutviklingsutvalgets diskusjoner, og som bør komme i tillegg til spørsmålet om hvilke estetiske kvaliteter som gjør at mennesker trives og føler seg rotfestet i byen. Dere som politikere har vel like lite eller mye makt som både boligkjøperen og arkitekten, så jeg ber dere om å aktivt ta i bruk det handlingsrommet dere har.

La oss ikke begrense diskusjonen til en polemisk debatt om tradisjonell versus moderne.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.