Rådgivende folkeavstemning om ulike alternativer for kommunesammenslåing i Søgne i 2016 ga det råd til Stortinget at Søgnes befolkning ikke ville ha noen sammenslåing med andre kommuner. Det resultatet er det ingen som stiller spørsmål ved. Men Stortinget valgte å legge større vekt på andre forhold enn rådet de fikk fra en folkeavstemning der bare 51,8 % av de stemmeberettigede deltok. Er dette udemokratisk og overkjøring av lokaldemokratiet? Nei, det er det definitivt ikke.

I mange gamle kommuner har rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing gitt omtrent samme resultat som i Søgne, men overordnede - demokratisk valgt av folket - myndigheter har sett bort fra dette, og slått sammen kommunene med andre kommuner. Slik fungerer vårt flotte norske representative demokratiske system.

Det mest geografisk, og faktisk politisk, nærliggende eksemplet er sammenslåingen av de tidligere kommunene Øyestad, Moland, Hisøy og Tromøy med Arendal tidlig på 1990-tallet. Her ble resultatene i folkeavstemningen i alle kommunene unntatt Arendal nei til sammenslåing. I Øyestad var sågar ca. 90 % av de avgitte stemmene mot sammenslåing. Men - overordnede hensyn gjorde at sentrale myndigheter vedtok sammenslåing til det som er dagens Arendal kommune.

Riktignok var det reaksjoner og uenighet om sammenslåingen, men noe i nærheten av den demagogiske retorikken om overkjøring av lokaldemokratiet og anklager om maktovergrep, slik vi gjentatte ganger hører fra visse aktivister i disse dager, opplevde vi ikke i Nye Arendal. I stedet har Arendal, med den nye storkommunen som en helt nødvendig forutsetning, opplevd en blomstring og historisk vekst de siste årene.

Kommunesammenslåing har gitt Arendal økonomiske muskler, kompetanse og kapasitet til å gå inn i fremtiden med optimisme og trygghet for arbeidsplasser, og etter hvert en sunn kommuneøkonomi. Slik er det også med Nye Kristiansand. Vil vi ha en kommune som sikrer fremgang og utviklingsmuligheter for industrien og næringslivet for øvrig, som skaffer oss sikre arbeidsplasser og en trygg fremtid, og som når opp i konkurranse om statlige utbygginger med Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo, så satser vi på dagens Kristiansand kommune. En oppsplitting av dagens kommune vil sette oss mange år tilbake i næringspolitisk sammenheng, noe som vil svekke våre muligheter i kampen mot andre storkommuner.

Dette er synspunkter som, slik jeg har forstått det, støttes av LO, NHO, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, NODE-nettverket, Eyde-nettverket og alle andre tunge aktører på fagforeningssiden og på arbeidsgiversiden. Så tror jeg et solid flertall i bystyret den 15. februar gir en klar beskjed til Senterpartiets kommunal- og distriktsminister Gjelsvik, om at saken er ferdig behandlet av de folkevalgte i Kristiansand kommune.

Jeg regner også med at Gjelsvik, som har så stor respekt for lokaldemokratiet, ikke vil overkjøre vårt folkevalgte organ. Gjør han det, må sjefen sjøl, Støre, gripe inn og legge saken død. Først da kan vi se fremover og bruke alle krefter på å bygge en offensiv, bærekraftig og konkurransedyktig kommune. Med levende og positive lokalmiljøer i Søgne, Finsland, Greipstad, Tveit, Vågsbygd, Randesund, Torridal, Kvadraturen og alle andre flotte, livskraftige lokalmiljøer i flotte, fine Kristiansand.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.