I dag er det lov å ta abort frem til uke 18, men etter uke 12 må kvinner møte i en abortnemd og har dermed ikke avgjørelsen i sine egne hender. Vi mener det er på høy tid å fjerne abortnemndene. For når 97% av abortforespørslene uansett godkjennes viser det oss at nemndene er en overflødig instans som ikke har annen funksjon enn å skamlegge kvinner i sårbare situasjoner.

Vi mener kvinner heller må få hjelp og støtte gjennom en svært krevende prosess, for valget om abort skal til slutt være den enkelte kvinnes valg, ikke ukjente som ikke kjenner deres livssituasjon.

Vi kan på mange måter takke KrF for at vi i dag diskuterer, og potensielt utvider retten til selvbestemmelse. Hadde ikke KrF og Solberg-regjeringen valgt å innskrenke kvinners rett til å bestemme over egen kropp i 2018, er det ikke sikkert abortloven ville vært diskutert slik den blir nå. Nå er vi her, og vi står overfor en historisk mulighet til å styrke kvinners rettigheter.

Vi er alle enige om at abort ikke er ønskelig, men for mange er abort en nødvendighet og vi kan ikke tillate oss å moralisere kvinner som befinner seg i en ekstrem situasjon. En abort er både fysisk og pyskisk belastende, og derfor er også vi bekymret over de økende aborttallene etter Solberg-regjeringens innskrenking av abortloven. Løsningen er ikke å holde abortloven på stedet hvil, men sørge for bedre seksualundervisning og bevisstgjøre unge om farene ved å ikke bruke beskyttelse. Det kan gjøres i tospann med styrking av kvinners rettigheter.

Abortutvalget har lagt frem sin anbefaling om ny abortlov, nå må regjeringen og partiene på Stortinget levere, og vi håper de tar kvinners rettigheter på alvor.