Skal også Vardens byggherrer innordne seg etter fellesskapets avtaler og regler, slik vi andre må? Det skal politikerne nå ta stilling til.

Så langt har jeg ikke hørt eller lest et eneste godt argument for å fravike reguleringsplanens begrensning på 6 etasjer. Det dårligste argumentet har vært behov for et «signalbygg» ved innkjøringen til Kristiansand. Da fant man det naturlig å bygge en «varde». Ved elvebredden! Alle vi andre vet at varder ble bygget på en topp eller et nes for å kunne signalisere til neste varde. Ikke ved elva. På 0 moh. I 2024. Makan til tøys og jåleri.

Opprinnelig var det 16 etasjer, men straks protestene kom var man nede i 13 etasjer. For å være imøtekommende. Sant å si så bar den opprinnelige tegningen med 16 etasjer preg av å være tegnet for 13 etasjer, men så la man på en 3-er-kloss som var enkel å fjerne i Photoshop. Som et forhandlingskort. Nå tar de vekk enda en 3-er-kloss, til 10 etasjer.

Jeg synes ikke det er grunn til å gå med på et kompromiss. Byggherrene må vente på ny reguleringsplan.

Jeg synes det er uforskammet å ville bygge et så stort hus som blir til sjenanse for så mange beboere på Nedre Lund. Å ville bygge et hus som kaster bred og lang skygge det meste av dagen og i det meste av året. I resten av våre liv. En skygge som fra et solur. Når sola forsvinner bak «Varden» vet man hva klokka er. Den kommer tilbake om en halv time. Hver eneste dag, i resten av våre liv.

Politikere. Vi har valgt dere for å styre til fellesskapets beste. Sett en stopper for denne byggeplanen nå.