Tenker du noen ganger på om du er for feminin eller maskulin i forhold til hvordan samfunnet mener ditt kjønn skal fremtre? Har du noen gang møtt blikk som samtidig viser forakt når du holder din kjærestes hånd?

Mennesker som bryter med normene, enten det er på grunn av legning, orientering eller identitet, vet at han/hun/hen kan oppleve reaksjoner, om det er fordi en er for maskulin, for feminin, holder kjæresten i hånden, eller bare nevner kjønnet på sin kjære. Man må være observant på hvem som er rundt, for kanskje noen vil reagere med sinne og aggressivitet, og alt for ofte også med vold.

Dette skaper stress, en situasjon hvor du hele tiden er klar til å reagere, redd for hva som skal skje. Det kalles minoritetsstress.

For mange av oss ble dette stresset forverret etter skytingen i Oslo 25. juni. Uavhengig av hvem som var det egentlige målet, så ble en av de trygge havnene for LHBTIQ+ minoriteten ødelagt når skudd traff London Pub. Stedet hvor alle kunne være den man ville. Man var fri fra følelsen av å hele tiden være på vakt.

Linda Walbeck Olsen. Foto: Mona Hauglid
Mathias Bernander. Foto: Mona Hauglid

Under Skeive Sørlandsdager ser en regnbueflagget og vet at det er greit å være seg selv. De av oss som er skeive assosierer kanskje regnbueflagget med ord som frihet, trygghet og inkludering. De assosierer parade og Pride med å kunne slippe å være redd, og heller føle seg som en del av noe større.

Skeive Sørlandsdager er regionens største Pride, og er en veldig viktig arena, ikke bare for Kristiansand, men for hele Agder. Her viser vi at det finnes et stort mangfold på Sørlandet, og det er poster i programmet både for lærdom og for feiring. I en landsdel hvor levekårene er dårligere enn landsgjennomsnittet for LHBTIQ+ personer, er slike arrangementer enda viktigere, og vi i Høyre stiller selvsagt opp med stand og parade.

En del har stor trang til å binde festivalen opp mot en «ideologi» basert på noen feiltolkede setninger fra det politiske programmet til organisasjonen FRI. Pride er ikke noe FRI har funnet på. Det har en lengre historie fra utlandet. Regnbueflagget er ikke symbol for FRI. Det unike med regnbueflagget er nettopp at ingen har eierskap til det eller rettigheter knyttet til det. Det er internasjonalt symbol for respekt, toleranse, likeverd, fellesskap, solidaritet, og samhold. Dette er verdier Høyre støtter.

Den dagen man ikke trenger Pride for å gi frihet fra minoritetsstress, vil Pride trolig miste noe av sin betydning. Arbeidet for like rettigheter er et viktig arbeid, ikke fordi vi vil Pride til livs, men fordi de av oss som sliter med minoritetsstress fortjener samme gode psykiske helse som andre.

Derfor er det viktig å bedre det psykiske helsetilbud til ungdom, sørge for bedre seksualundervisning som inkluderer grensesetting i skolen. Derfor må vi jobbe lokalt mot fordommer og hatkriminalitet, med gode handlingsplaner, og jobbe mot negativ sosial kontroll og forsøk på å omvende personer fra sin egen legning. Vi må sørge for at aktivitetstilbud og idrettsarenaer er åpne for alle ungdom, slik at alle har en plass de kan føle seg hjemme.

Arbeid for mangfold og inkludering av mennesker uansett hvem de er, hvem de elsker eller hvor de kommer fra, er viktig. For mennesker er ingen ideologi, mennesker har egenverdi.

Arbeidet foregår utenom Pride-festivalen, men på samme måte som «En by for alle» er til for å sette mangfold og likestilling generelt på agendaen, så er Skeive Sørlandsdager en arena for å ha fokus på LHBTIQ+ personer spesifikt.

Happy pride!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.