Han begrunner Israels manglende sympati verden over med den «voldsomme voldsbruk» fra IDF og videre som en konsekvens av «den knallharde israelske undertrykkingen av alle palestinere i mange år» og mangel på vilje til tostatsløsning. Og som vanlig fra norsk presse beskrives statsminister Netanyahu og hans regjering som ekstrem.

Er det virkelig slik at politisk uenighet med FVN medfører en slik karakteristikk? Og hvorfor er det slik at Hamas sin «knallharde» undertrykking og drap av egne innbyggere, terrortunneler, stjeling av matforsyninger, Pay-for-slay, lærerbøker osv. eller de 13 000 rakettene som er avfyrt fra Gaza siden 7. oktober knapt nok nevnes? Hva med UNRWA sin rolle i stridighetene?

Innlegg skal likevel ikke omhandle min uenighet med FVN i overnevnte beskrivelse, men heller ta for seg det norsk presse alltid benytter når Israel nevnes: okkupasjonen av det såkalte Vestbredden siden 1967. Hvor henter FVN og andre medier dette fra? Er det fordi et flertall i FNs Generalforsamling har besluttet at Vestbredden er okkupert og stemt over resolusjoner hvor dette uttrykkes? Vet ikke journalister at FNs resolusjoner i Generalforsamlingen er rådgivende og ikke bindende? Vet ikke FVN at Israel ble tildelt hele landet - og Jordan - i San Remo og av Folkeforbundet gjennom Palestinamandatet for over 100 år siden for deretter å bli fratatt Jordan (-opprettelsen av Trans-Jordan)? Vet ikke FVN at når den urettmessige delingen av mandatområdet Palestina ble foretatt av britene ble Jordan avsatt til «arabiske Palestina». Vet ikke FVN at Syria, Irak og senere Libanon ble til gjennom mandatområdene i samme resolusjoner? Det er da ingen som betviler legaliteten til de nevnte landene. Hvorfor stilles det da spørsmål med legaliteten til Israels land og landområder?

Staten Israel inkluderer Gaza, Judea og Samaria. FN selv godkjente San Remo ved deres opprettelse i oktober 1945, ref. Artikkel 80. To år senere aksepterte jødene FNs delingsplan i 1947 selv om FN på ingen måte hadde juridisk rett til å foreta en ny oppdeling av Israel. Likevel sa araberne nei, noe de har fortsatt med i ett utall andre forsøk på å opprette en «palestinsk» stat innenfor Israels folkerettslige godkjente landområde. Folkeretten er klinkende klar: Det er kun stater selv som kan avse land til andre, noe Israel vitterlig har gjort ved flere anledninger. FN derimot har overhodet ingen myndighet til å bestemme eller beslutte hva Israel selv gjør med sine landegrenser.

Hva får FVN til å tro at Israel nå bør splitte landet sitt og tildele områder til mennesker som ønsker jødene vekk fra hele Israel? Fatah har sagt at jødefritt er veien å gå ved en opprettelse av palestinsk land på Vestbredden. Dette står i sterk kontrast til de mer enn to millioner arabere som lever i Israel, som stolt er med i IDF, har representanter i Knesset, og innehar andre høytstående stillinger.

Israel har ikke okkupert Vestbredden, et område som heter Judea og Samaria, men som Jordan gav et nytt navn i perioden de selv okkuperte området fra 1948 til 1967. I 19 år var Judea og Samaria okkupert av Jordan og Gaza av Egypt. Ingen «palestinere» gjorde krav på området i denne perioden. Det var først etter seksdagerskrigen i 1967 at PLO forandret sitt charter og gjorde krav på området. Ved opprettelsen av PLO i 1964 stod intet i det daværende charteret om krav på «Vestbredden». Derimot, ser man på dagens skjold til Hamas og Fatah så sees det i kartet at landområdet gjelder hele Israel. Ikke kun Vestbredden og Gaza. Her bør det ringe en bjelle i nyhetsavdelingene til media. Med andre ord forventer FVN og andre at Israel skal tilkjennegi landområder til grupper som vil fjerne jødene fra Israel.

Og for ordens skyld Hr. Udjus: Ikke alle vestlige land stemte for våpenhvile i FN. Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Nederland og Storbritannia avstod fra å stemme. Og Østerrike stemte mot.