Men høsten er kommet, så det spørs om han ikke vil hutre og fryse når sommerens smeigedager er forbi, når kulingen snarligen setter inn og snoen fyker som en grynegraud rundt ørene på ham. Det er gått flere måneder nå siden han ble rykket opp fra sitt hi på Rundingen og lastebilfraktet til sitt nåværende, midlertidige og etter hvert noe hustrige opphold. Komiteen som med slikt å gjøre og har slikt å føre, fikk sannelig masser av tid til å fundere på hvor Byens og Sørlandets poet og velgjører burde plasseres, permanent og i ærbødighed. Så hva blir det til? Husk at det verste Krag visste, var træge folk...

På oppfordring kom det inn flere velmente forslag om hvor han burde stå, Digteren, alt fra et annet sted ved en framtidig Vestervei til tre forskjellige steder på Odderøya, i Ny-Hellesund og forsyne meg også på Høllesanden – til Kvadraturen. Personlig foreslo jeg det siste, med all respekt for de andre, men jeg mener om så skjer, først da kommer Krag «hjem»: «Jeg er jo fødd midt på Torvet!» som han sa en gang. For å få audiens hos Krag, synes jeg han bør være en plass hvor så vel barn som rullestolbrukere lett kan komme til – og meget synlig i bybildet. Ikke gjem denne mannen bort i uløkka et eller annet sted! Vi som gjerne vil hedre ham med blomster på fødselsdagen 24. desember kl 12, bør så menn slippe å vasse i snø og slaps og fælighed.

Ja visst, vi som er glade i Krag (vi har ant at kjærligheden er gjensidig), er takknemlige for at kommunen i fjor fikk plassert hodene til han og Thomas på et lagelig sted nede ved Strandpromenaden. Flott, og så kan jo de to brødrene stå der og passiare om alle de fine jentene som passerer forbi, jussom de sikkert gjorde på Katta eller i Straffegada på 1880-tallet...

Kjære han derre Komiteen: Skal vi gjøre en avtale? Forslaget mitt er at Du plasserer Krag på det utmålte sted, senest den 23. desember og ferdig snøskuffet den 24. Du kaller den gjerne «Vilhelm Krags plass». Gabriel Scott har jo til og med fått en hel vei oppkalt etter seg, greit nok, enda Krag hadde hundre ganger mer med «Christianssand» å gjøre enn ham...

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.