Den har nå vært til behandling i såvel oppvekst- som kulturutvalget. Den har begge steder ført til intens debatt.

Undertegnede var selv med på behandlingen i kulturutvalget, der det kom forslag om å utsette saken. Jeg mener det ville være feil, da vi fremdeles har muligheter til å justere planen før den vedtas i bystyret.

Jeg er også en av mange som de siste dagene har mottatt mange innspill fra de ansatte med forslag til forbedringer. Og de ansattes medvirkning er viktig.

Nå håper og ber jeg om at kommuneadministrasjonen, skoleledelsen og de ansatte bruker tiden fram til bystyremøtet den 28. godt og foretar de nødvendige justeringer slik at vi på det møtet blir forelagt en plan som vi alle kan leve med.

Nye etableringer, som dette praktbygget på Silokaia, vil ofte avstedkomme justeringer under marsjen, alt er neppe perfekt fra dag én, men det må gås til. Det samme må samarbeidet mellom de menneskelige impliserte, kommuneadministrasjonen, en forholdsvis fersk rektor og de ansatte . Jeg ønsker alle parter lykke til og ser fram til behandlingen i bystyret.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.