Staten inviterer til byvekstavtale – hva nå?

foto