Fremtiden til Søgne og Songdalen må avgjøres ved at vi lytter til folket som bor der.

Fædrelandsvennen og NRK har gjort en grundig og interessant undersøkelse om Kristiansand, Songdalen og Søgne. Det er selvsagt spennende å lese hva folk mener om oppløsning av kommunene eller ikke. Likevel er det mest interessant å lese hva folk har svart når de ble spurt om de støtter å avholde en slik folkeavstemning.

I Søgne støtter 60 prosent en folkeavstemning, i Songdalen 52 prosent og i Kristiansand 30 prosent. Uansett hvilket standpunkt man har, så er det mange som ser verdien av at det skal avgjøres av folket lokalt. De som faktisk skal leve i Søgne og Songdalen er de som må ta avgjørelsen om rammen for sitt lokaldemokrati og sin hverdag.

Å lytte til folk som bor i Søgne og Songdalen er den riktige veien fremover. Det må avgjøres av de som handler på nærbutikken, foreldrene som henter i barnehage og på skole, ungdommene som bruker fritidstilbudet, de som bor på omsorgssenteret og de som må søke til kommunen om byggeplaner. Det er de som opplever kontakt med kommunen som næringsdrivende eller menig innbygger som kjenner de lokale forholdene best.

Senterpartiet mener at tvangssammenslåing av kommuner er feil, og at kommune- og regionreformen som ble gjennomført i forrige periode overkjørte folkeviljen lokalt. Derfor er det ikke aktuelt med nye reformer eller sammenslåinger med dagens regjering. Men det betyr også at det ikke er vi i Senterpartiet i Agder eller nasjonalt som avgjør hva som skal skje med Søgne og Songdalen. Det skal folket som bor der bestemme.

Sier folket nei til oppløsning, så forblir Kristiansand en storkommune med grensene det har i dag. Hvis folk lokalt sier ja, skal Søgne og Songdalen gjenopprettes som kommuner. Vi skal lytte.

Det er godt å se at oppslutningen om å avholde folkeavstemning er stor i Søgne, Songdalen, men også i Kristiansand. Fremtiden i de tvangssammenslåtte kommunene må avgjøres ved å gjøre det man skulle gjort fra starten: gjennom å lytte til de det gjelder.