Havvindindustrien på Sørlandet er i ferd med å bli en realitet og det bringer med seg potensialet for å drive økonomisk vekst og bærekraftig utvikling.

Sørlandet har ideelle forhold for havvindsnæringen. Med sin lange kystlinje og sterke jevne vinder. Dette har gjort vår region til et attraktivt mål for investeringer innen fornybar energi. Det er en glede og høre om flere prosjekter for havvindparker allerede er under utvikling. Det representerer ikke bare en mulighet for å øke energiproduksjonen til landet, men også for å skape arbeidsplasser og føre en økonomisk vekst.

Det var leit å lese at Ørsted trekker seg fra havvindsatsingen på norsk sokkel, nærmere sagt Sørlige Nordsjø II. Dette betyr fortsatt ikke at «havvindseventyret» ikke blir en realitet og det er nærmest viktigere enn noen gang og satse på havvind, også her på Sørlandet.

Havvind fører også til betydelige lokale fordeler. Byggingen og driften av havvindparker vil skape arbeid og lokalt næringsliv vil kunne eksempelvis dra nytte av leverandørkontakter. Samtidig vil denne utviklingen styrke Sørlandets posisjon som senteret for kompetanse innen innovativ havteknologi og fornybar energi.

Havvind har selvfølgelig som de fleste andre nye bærekraftige løsningene utfordringer som må adresseres. Da tenker jeg på hensynet til miljøet og marine økosystemer. Jeg mener det er avgjørende å utføre grundige miljøvurderinger og sikre en trygg utvikling av havvindparkene på en bærekraftig måte som vil beskytte det allerede skjøre kystmiljøet vi har i dag.

Agnostisk tilnærming av teknologi vil være utrolig viktig i en slik sammenheng. Det bidrar til betydelige lokale fordeler og sikrer de marine økosystemene på en bedre måte. Det er også viktig å skjerme gyteområder for fisk og andre områder som kan svekke fiskeressurser. Havvind her på Sørlandet er ikke bare en mulighet for ren energi og en økonomisk vekst, men det vil også være en mulighet for å styrke den felles innsatsen for å bekjempe klimaendringene. Det er viktigere enn noen gang å ta slike grep med omtanke og klokskap. Jeg mener det er på tide og omfavne denne unike muligheten og sette Sørlandet på kartet som en leder innen havvindsindustrien.

Jeg stiller meg positiv til videre initiativer om havvind langs Sørlandskysten. Det er i felleskap vi skal jobbe sammen for en bærekraftig og lys fremtid for en naturskjønn og bærekraftig Sørlandskyst.