Fra Høyre og Ap samt deres støttespillere i denne saken argumenteres det for at vi ikke kan reversere kommunesammenslåingen siden alt er blitt så mye bedre og at innbyggerne vil få det dårligere hvis en oppsplitting gjennomføres.

Hvis alt er blitt så mye bedre, ville i så fall de første som merket dette, være innbyggerne. Dermed ville de selvfølgelig stemme mot en oppsplitting for å unngå dårligere tilstander i form av dårligere tilbud og tjenester.

På denne bakgrunn synes jeg det er merkelig at partiene som sier nei til deling, er så redde for en folkeavstemning.

Uansett er det en ny avstemning ved kommunevalget 11. september. Da kan velgerne selv vise hva de synes om denne umyndiggjøringen.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.