Fylkeslederen i nei-bevegelsen i Vest-Agder (!) gjengir i avisen 19.12 en tekst av forfatteren Kåre Holt, fremført for femti år siden, under EF-debatten 1972. Holt tar der et sveip gjennom tusen års historie, for å gi nei-bevegelsen de lange linjene, røttene i vårt folks historie.

Jeg savner imidlertid et par viktige momenter: perspektivet hadde lengre linjer enn som så: fylkeslederen kunne gjerne tatt med at EF var selve Dyret i Åpenbaringen, her var bibelsk belegg for styggedommen. Og hvis vi ble med i Det Europeiske Fellesskapet, ville vi bli tvunget til å bli et katolsk land igjen. Riktignok har vi en lengre historie som katolsk land enn med den lutherske kirke, og vi feirer helgener som Johannes, på sankthans, og den katolske Helgenkongen Olav, Hellig-Olav, på olsok.

Men om vi gjør stas på disse katolske helgenene, så er de tross alt våre egne helgener. Og historien lever om da lutherdommen tok over, og en prest fra den reformerte kirke ble sendt opp Setesdalen for å erstatte den katolske presten: han ble geleidet over Hyllestadstien, og der kastet utfor av lokale menn: kom ikke og ta katolisismen ifra oss! Det var handlekraft, det! Men altså: i 1972 var frykten at katolisismen skulle komme «og ta oss». Du verden så tiden flyr!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.