Det er med skuffelse og stor undring at prisen på salget av CB-tomta fra Hansa Borg Bryggerier til Kristiansand Næringsselskap AS (Knas), som er et 100 prosent kommunalt eid selskap holdes konfidensiellt - og ikke offentliggjøres. Etter Kleppelista sin klare mening blir denne tausheten om hva Knas betalte for CB, helt uforståelig.

Jeg vil derfor her og nå gjennom Fædrelandsvennen sine spalter utfordre Knas-direktør Jan Omli Larsen om å snarest å oppgi kjøpsprisen til offentligheten - for den over 18 mål store CB-bryggerieiendommen. En historisk og viktig eiendom som Knas allerede i september skal overta. Tar du den utfordringen?