Jeg opplever at det fremdeles er vanskelig for nordmenn å fullt ut forstå denne replikken, til tross for at den nesten er blitt et idiom. Jeg møtes med fordømmelse av både helsevesenet og NAV fordi jeg har brukt medisin som dessverre er illegal. Alt nektes meg, både behandling og arbeidsretta tiltak. Sånn er reglene. De er ikke interessert i hvem jeg er, hva jeg kan, hvorfor jeg bruker medisin/rus, hvordan ruslivet mitt har vært, alle kampene og seirene mine, ingenting har noe å si. Cannabis er jo tross alt ulovlig, og det er alt som betyr noe.

De sier at cannabis er ulovlig, men veldig få tar seg bryet med å undersøke hvorvidt det burde være sånn eller ei. Jeg etterlyser nysgjerrighet og åpenhet der det virker som det bare finnes frykt og fordømmelse.

De av dere som tar utfordringa kan for eksempel sjekke ut dette flotte oppslagsverket: https://rusopplysningen.no/, eller så kan dere komme på besøk på #narkotwitter og lære av folk som har Levd Et Liv. Det hadde vært i Ludvig H's ånd, han var tross alt et barn av opplysningstida.

Ellers er jeg ganske sikker på at det finnes ei egen avdeling i helvete for ukunnige moralister som «bare vil hjelpe», men synes den beste hjelpa er å dytte svake og utsatte folk ut i utenforskap og, let's face it, unødvendig ydmykelse, lidelse og enda mer rus. Aldri glem at systemets tjenere er de første som må si fra om at systemet ikke fungerer. Når dommens dag en gang kommer, nytter det ikke å si «jeg fulgte bare reglene».

Og til alle dere som jobber med ungdom der ute: Jeg vil ikke at ungdom skal ruse seg, men for at vi skal gjøre dem trygge og sørge for at de får gode rusopplevelser, må vi opplyse dem om risiko og trygg bruk, ikke true dem med straff. De kommer ikke til oss og forteller om at det har gått til helvete hvis alt vi gjør er å straffe dem. I skadereduksjonens navn: Straff skader.

Så, vi ruser oss, men etter 300 år har vi fremdeles ikke svaret: Hvorfor ruser vi oss?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.