Vårt mål er å skape et slagkraftig sentrumsalternativ i Kristiansand. For den politiske dynamikken er det en styrke at Høyre og Arbeiderpartiet utfordres. Et samlende og sterkt sentrum vil gi grunnlag for en politisk kurs som i mye mindre grad preges av ideologiske saker og kjepphester. Det vil rett og slett gi langsiktige løsninger som står seg.

Vi har gjennom to år fått en velgerskare i hele kommunen vår, men ved at aktive politikere fra Tverrpolitisk Folkeliste velger å engasjere seg hos oss, styrkes vi selvsagt betraktelig. Det har vært et poeng at de fortsetter som folkevalgte for sitt listealternativ slik de er valgt inn. Inneværende bystyreperiode vil ikke berøres.

Tverrpolitisk Folkeliste har vært en inspirasjon for å våge å starte opp et nytt parti. Det er beundringsverdig og motiverende det de har fått til. De viste at det er mulig å få til noe nytt i det etablerte politiske landskapet. Og at folk også ønsker noe nytt. At vi nå finner en vei sammen underbygger det Partiet Sentrum er – et parti som søker og skaper allianser – for å oppnå klare politiske mål.

Gjennom fokus på mangfold og livssynsåpenhet samler vi folk på tvers av ulike kategorier. Vi er kristne, humantikere og muslimer, etnisk norske og folk med innvandrerbakgrunn, vi er streite og vi er skeive, vi har ulik grad av funksjonsevne. Vi er ikke et parti med særinteresser eller enkeltsaker. Vi skal være med å sørge for at byen vår faktisk er en by for alle. Ikke at vi bare prater om det.

Vi har kampen mot utenforskap som vår kamp nr 1. Noe av det som engasjerer meg mest er et økende antall barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt. Å se at denne trenden stoppes, er et stort og hårete mål. Men det vil vi bidra til.

Funkispolitikken må få et nytt og annet fokus. Kristiansand må være en by hvor skoler og bygg er åpne og tilgjengelige, hvor ballbingene inviterer til samspill og ikke setter folk bokstavelig talt på utsiden. Avlastningsordinger og BPA må fungere for de som trenger dette.

Så er vi et parti som er opptatt av verdiskapning og jobbskaping. Samhandling mellom offentlig sektor, næringsliv og frivillighet er avgjørende for samfunnsbyggingen. Derfor vektlegges alle de tre sidene i bærekraftsbegrepet hos oss.

Vi skal være fremme i skoa for å sikre løsninger som løfter oss i forhold til vedtatte mål. Vi må gjøre lokale grep for å klare å nå nasjonale og internasjonale mål.

Sammen er vi en gjeng som ønsker å bidra med konkret politikk. Vi har fått smaken på hva det vil si å være aktivt med i prosessene, og vi ønsker å få innflytelse. Vi er ikke så opptatt av om det går til høyre eller venstre. Derimot er vi veldig opptatt av at det skal gå fremover! Vi håper velgerne neste år vil gi oss slik tillit ved å stemme på oss.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.