Å være fattig i verdens rikeste land kan bety å stå på sidelinja når fotballkampen starter fordi utstyret er for dyrt, det kan være se foreldrene sine bekymre seg for om pengene rekker neste måned og det kan være å ikke få feire bursdagen med klassekameratene sine.

Denne uka behandler bystyret en rapport om barnefattigdom. Antallet barn i fattige familier i Kristiansand synker lite eller ingenting. Dette skjer på tross av at det er satt inn mange lokale tiltak for å lette situasjon. Barnefamilier med dårlig økonomi i Kristiansand har redusert betaling eller gratis SFO og barnehage. Gjennom fritidsfondet får mange hjelp til å betale for fritidsaktiviteter. Idrettsklubber, foreninger og frivillige organisasjoner i Kristiansand gjør en helt fantastisk innsats for å sørge for at ingen barn faller utenfor.

I Norge går gjerne ulikhet i arv. Sannsynligheten for at du selv fullfører øker jo høyere utdanningsnivå foreldrene dine har. Og minker, jo lavere utdanningsnivå foreldrene dine har. Derfor er det viktig å ha en skole som ser hver enkelt elev og stiller krav. Det er viktig at kommunen tar regninga for de som ikke selv kan betale for å delta på fritidsaktiviteter. Det var riktig at Solberg-regjeringen økte barnetrygda. Samtidig må vi tørre å diskutere hvordan færre familier skal oppleve fattigdom.

For selv om vi setter inn gode lokale tiltak så endres ikke antallet fattige familier i statistikken. Der er det hva familien tjener, og hvor mange barn hver enkelt familie har som spiller inn. Den største forskjellen i Norge går mellom de som har en jobb og gå til, og de som ikke har det.

For å få flere i jobb er det helt avgjørende at flere fullfører videregående. Da må vi sørge for at skolene i Kristiansand skal gi barn og unge best mulig læring. I dag er det for mange som ikke oppnår tilstrekkelig læringsutbytte til å kunne bidra i arbeidslivet, det er ikke godt nok. Vi må også samarbeide med og påvirke fylket, slik at de tilbyr den type videregående utdanning som samfunnet har og vil få behov for.

Til slutt trenger vi et næringsliv som går godt, og som trenger flere folk. Å være i arbeid er den beste medisinen mot både utenforskap og fattigdom. Det vil være bra for samfunnet og, ikke minst, for enkeltmenneske og familien. Derfor er vi i Kristiansand nødt til å legge til rette for at det skapes flere jobber.

Kampen mot utenforskap og barnefattigdom er alt for viktig til at vi lar være å gjøre noe. Høyre lover å gjøre alt vi kan for at Kristiansand skal være en kommune hvor elevene får en god skole og en kommune hvor det skapes jobber.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.