Sist uke annonserte Høyre at de støtter avkriminalisering av bruk og besittelse av små mengder narkotika til eget bruk. Dette har utløst en betydelig debatt, spesielt på lokalt nivå, om hvorvidt vi ønsker en slik politikk for våre lokalsamfunn. Høyre og Venstre vil gjenoppta arbeidet med rusreformen om de borgerlige partiene vinner neste valg.

Som representant for Senterpartiet i Agder, må jeg være tydelig: Vi sier nei til avkriminalisering av narkotika. Narkotika er og bør fortsatt være ulovlig i Norge. Vi kan ikke akseptere en politikk som i praksis kan føre til økt narkotikabruk og ungdomskriminalitet.

Det er urovekkende å se at noen partier vil tillate våre ungdommer å gå rundt med flere doser narkotika uten risiko for konsekvenser.

I 2021 la tidligere statsminister Erna Solberg og Høyre frem en rusreform som ville gjøre det risikofritt for alle i Norge å bære med seg farlige rusmidler. Heldigvis fikk ikke denne reformen flertall i Stortinget, blant annet takket være Senterpartiet. Det er svært bekymringsfullt at en slik politikk til og med ble foreslått, da den potensielt kunne åpne døren for økt bruk og tilgang til narkotika blant unge.

Det er også svært skuffende å se at Høyre nylig la frem en tiltaksplan mot ungdomskriminalitet uten å nevne narkotika med ett ord. Narkotika utgjør den viktigste driveren for pengeflyten i ungdoms- og gjengkriminalitet, og det er uakseptabelt å ignorere denne virkeligheten.

Undersøkelser viser en markant økning i bruken av kokain blant unge, noe som er svært bekymringsverdig. Vi kan ikke tillate at vår ungdom blir offer for en så farlig utvikling. Vi trenger en politikk som setter klare grenser og som gir nødvendig støtte og behandling til de som sliter med rusavhengighet.

Som politifolk har påpekt, trenger de flere virkemidler for å kunne bekjempe narkotikaproblemet effektivt. Regjeringen har satt ned et utvalg som skal utrede dette, og vi i Senterpartiet vil jobbe for å sikre at politiet får de nødvendige ressursene og virkemidlene de trenger.

Vi i Senterpartiet mener at rusavhengige som trenger hjelp, skal få det. Forebygging og behandling må være sentrale elementer i vår ruspolitikk. Vi vil legge frem en stortingsmelding i 2024 som tar for seg dette, med mål om å oppdage rusproblematikk tidlig og gi hjelp og behandling istedenfor strafferettslige reaksjoner.

Samtidig må vi sette klare grenser for hva som er akseptabelt. Vi må hindre at ungdom havner inn i alvorlige rusproblemer ved å ikke tillate narkotikabruk og -salg i ungdomsmiljøer, på skoler og fritidsarenaer uten konsekvenser.

Ruspolitikken er kompleks, men det er avgjørende at vi tar de rette valgene for å beskytte vår ungdom og våre lokalsamfunn. Vi vil fortsette å kjempe for en ruspolitikk som prioriterer forebygging, behandling og ansvarlig regulering, samtidig som vi setter klare grenser og håndhever loven.