Femti år som lovlig – de neste femti som fri?

foto