Voldtekten skjedde på en fest, det var første gang hun drakk og sovnet etter hvert. Anne var ikke i stand til å samtykke.

En tøff beslutning av Anne om å si ifra til omverden om at noe straffbart hadde skjedd, si i fra til politiet, og dermed få plassert ansvaret.

Voldtekten har preget Anne, i tiden rett etter voldtekten var det søvnvansker, manglende konsentrasjon, følelsen av utrygghet, følelsen av mindreverd, så vel som en tung følelse av skyld og skam for at voldtekten skjedde. Tiden gikk, men minnene om voldtekten var påtrengende i perioder. Det sosiale livet ble utrygt, og dette satte mange begrensninger for Anne. Det å få en kjæreste ble utfordrende, nærhet og sex er jo en del av et kjæresteforhold.

Jeg jobber som veileder på NOK-Agder, senter mot seksuelle overgrep, med kontor i Kristiansand sentrum. Jeg treffer jenter og gutter fra 16-årsalderen som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep eller voldtekt. Jobben innebærer for eksempel også å være støtteperson i avhør hos politiet og til advokat m.m.

Vi er også rundt på skoler i Agder, hvor vi forebygger med undervisning. Vi snakker til ungdommen og lærerne om blant annet viktigheten av samtykke.

Målet er at alle våre ungdommer skal forstå samtykke, og kunnskapen får de blant annet fra helsesykepleiere og lærere på skolen, de er nøklene til forebygging og gjør en viktig jobb.

Privat er jeg mamma til to gutter. En av guttene er tenåring og skal snart ta fatt på ungdomslivet, finne sin rolle, sin flokk, ha sin første kjæreste, ha nærhet, og ha sex. Et ungdomsliv som vi voksne, vi foreldre vet vil prege fremtiden og voksenlivet.

Vi kan ikke svikte ungdommen når det kommer til å trygge dem på at sex og samtykke hører sammen. Vi foreldre har også et ansvar for å trygge ungdommene på hva samtykke er, og må sikre oss at dette gjentas.

Har du snakket om samtykke med din ungdom?

Har du snakket om samtykke med din ungdom?

Vi må ta et voksent ansvar, ta sats og si at sex er normalitet og at fremstillingen ungdommen må forholde seg til via porno ikke er normalitet. Det er skuespill, en fremstilling som fjerner seg fra normaliteten. Noen ungdommer ser tusenvis av timer med porno, og dette er en stor kontrast til de få timene med seksualundervisning som gis i de fleste skoler i dag.

Har du snakket med din ungdom om porno?

Sex skal i utgangspunkt være noe godt mellom to likeverdige parter, noe fint, noe nært og relasjonelt. Dette står i sterk kontrast til vårens artikler i Fædrelandsvennen hvor både overgrepsmottaket, RTVS, Blå Kors og politiet synliggjør at skadelig seksuell atferd blant ungdommer er en tematikk vi alle må ta inn over oss, fagpersoner så vel som foreldre.

For å snakke om samtykke, må vi sette ord på hva et samtykke er, et entusiastisk samtykke.

Et samtykke hvor man er likeverdige, hvor begge kan si nei underveis og kan ombestemme seg. Hvor både ord og kroppsspråket sier ja til sex, og er man i tvil skal man spørre.

For å ikke svikte våre ungdommer må vi voksne våge å snakke om dette temaet.

Hvordan har det gått med Anne? Hun venter enda på svar fra politiet etter at hun anmeldte saken sin, men hun kjenner på å ha fått plassert ansvaret. Det at hun endelig har fått sagt ifra har gjort henne godt.

Anne har nylig fått seg kjæreste.

God sommer.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.