Norske politikere som bedriver økonomisk selvskading på et høyt nivå. Nøkkelfaktorene her er Acer-avtalen som svekker norske bedrifters konkurranseevne. Samt en overbeskatning av investorer som rømmer landet, klimagalskap, masseinnvandring, og en syk overvektig stat som ødsler bort enorme milliardbeløp til andre land. Og de tømmer den private sektor for midler.

Det virker som om rikspolitikerne ikke har en egen vilje, men er nikkedukker for EU, FN og andre internasjonale organisasjoner. Og de er ikke åpne, ærlige og lojale med den norske befolkning. Bare se på strømprisene. Og strømprisforskjellene i Norge. Politikerne er jo hjelpeløse her. Tragisk å høre på dem. Helt ubrukelige. AP og Høyre er dessverre ganske like her. Begge er globalistiske partier som ikke setter egne borgere først. Kanskje stemme på noe helt annet neste gang. Norske politikere må komme hjem. De er folkevalgte, og noen må fortelle dem hvilket folk det gjelder.