Nylig ble folkehelseundersøkelsen i Agder sluppet. Den baserer seg på svar fra ca 18.000 innbyggere i Agder. For første gang er en vurdering av husholdningsøkonomien som en variabel lagt inn i undersøkelsen. En dårlig økonomisk situasjon gir et mer negativt utfall på helse, sykdom, sosiale relasjoner og livskvalitet. Ifølge rapporten er sammenhengen i mange tilfeller svært sterke.

Det er et stort paradoks å se lokale politikere i Kristiansand bystyre og Agder fylkesting som blåser fullstendig i disse advarslene og sterke signalene. Stadig ser vi reportasjer om folk som sliter eller er bekymret, og slik skal vi ikke ha det i verdens rikeste land.

Vanlige folk har fått 14 rentehevninger på kort tid, en kraftig økning i mat- og strømpriser, og drivstoffpriser som har gått opp 70-80 prosent. I en slik situasjon har politikerne i bystyrer og fylkesting et særlig ansvar for å vise omtanke og hensyn for egen befolkning, når man vedtar saker som gir en kraftig økning i utgiftene til private husholdninger og næringslivet.

Den foreslåtte nye samferdselspakke 3 rundt Kristiansand og omegn vil øke fra i dag 5 innkrevingspunkt til 15. Takstene er foreslått økt, og en familie med to biler vil kunne få ca 30.000 kr i året i årlige kostnader. Disse bommene er tenkt å stå i 15 år, men politikerne vil finne nye prosjekter når perioden er over, slik at dette i praksis er evigvarende bomstasjoner.

Bommene rundt Kristiansand skulle ha vært avsluttet da samferdselspakke 2 var ferdig. Isteden har politikerne i Kristiansand og Agder funnet nye gigantomani-prosjekter med nye sykkelveier som er bredere enn bilveier, også kalt sykkelekspressveier, enda en ny bro over Otra (4. bro) og utrolige et 200 millioners- prosjekt i Vennesla (hvorfor skal Kristiansand betale bompenger for prosjekter i Vennesla?) for å nevne noe. Omtrent samtlige prosjekter i porteføljen kunne ha vært skalert ned og bygd mer nøkternt, og dermed fått ned kostnadene i porteføljen.

Vi er særlig bekymret over de foreslåtte bomstasjonene rundt Ikea og Sørlandsparken fordi dette rammer en gruppe med ca 9000 ansatte hvor mange jobber deltid, og befinner seg i den nedre enden av inntektsskalaen. For denne gruppa vil 15.000-30.000 kr i året slå særlig dårlig ut, og det bare for å komme seg på jobb. Sørlandsparken har heller ingen gevinst i forhold til et bedre busstilbud eller bygging av nye ekspress sykkelveier. Sørlandsparken og Ikea er også et område som fra start av var etablert med tanke på bilbruk.

Det er nå muligheten ligger her for å kunne påvirke utfallet av antall og plassering av de foreslåtte bommene for de neste 15 årene.

Nullvekstmålet vil heller ikke påvirkes av trafikken i og rundt Sørlandsparken, men innfartstrafikken til Kristiansand. Det tar seg dårlig ut at man rammer inn Sørlandsparken gjenvinningsstasjon i en tid hvor det oppfordres til mer gjenvinning og fokus på miljø. De faglige vurderingene om hvorfor politikere og administrasjon har valgt ut eksempelvis Sørlandsparken og Ikea, men ikke Dyreparken, Kjevik eller Timenes Næringspark er heller ikke utreda.

Vår klare oppfordring går særlig til Ap og Høyre om å besinne seg og vise omtanke for befolkningen i Kristiansand og Agder når det gjelder plassering og antall bomstasjoner. Et særlig ansvar ligger på Ap som hevder å være til for den vanlige arbeider, men som så langt i formannskapet i Kristiansand ikke har ønsket å diskutere saken om plassering av bomstasjoner, men ukritisk har villet banke dette igjennom uten debatt. Kenneth Mørk og Jannike Arnesen bør kanskje spørre seg om det er en mangel på empati for vanlige folk nettopp i slike saker, som drar partiet deres under 10 prosent i Kristiansand. Nå har dere en faktisk mulighet til å tråkke riktig, og opptre som ekte Arbeiderparti-politikere. Gro Bråten har dessverre signalisert på vegne av Aps fylkespolitikk at de heller ikke kommer til å vise hensyn til dagens realiteter hvor mange sliter økonomisk, men ønsker 15 bomstasjoner.

I Agder fylkesutvalg har posisjonen ved H, Frp, KrF, V, Pp sammen med Sp vedtatt en fornuftig utsettelse nettopp for å vurdere konsekvensene av å ramme inn Kristiansand med 15 bommer, og særlig med tanke på effekten dette har på Sørlandsparken og deres ansatte. Det oppfordrer vi også Kristiansand bystyre til å gjøre.

Vi vil oppfordre alle som blir berørt negativt av den foreslåtte bompakka om å fortelle dette særlig til Ap og Høyre i Kristiansand bystyre og Agder fylkesting. Det er nå muligheten ligger her for å kunne påvirke utfallet av antall og plassering av de foreslåtte bommene for de neste 15 årene.