Det har hendt før at spesielt barn sitter fast i den dype snøen, og mister livet. Foreldre må informere barna om at dette må de ikke gjøre. Med de store snømengder vi har i dag, kan det være fristende å hoppe fra store høyder, også for voksne. Pass også på de store takras som kan komme når mildværet setter inn