Kommersielle helseaktørers viktige rolle i distriktene