Manglende informasjon fra politiet er et demokratisk problem