Det er helt riktig å gi Nobels fredspris til president Donald Trump