Undertegnede funderer på om Asharipour Blakstad i det hele tatt har fått med seg sine søstres kamp i Iran. Systemet som grunnet hodeplagget, drepte Mahsa Amini. Neda Asharipour Blakstad latterliggjør Kleppes og Frps mangeårige kamp for forbud av hijab/niqab som for mange av oss er et plagg som er symbolet på islamsk maktovergrep. Hijaben som dessverre også har blitt dagligdags i Europa.

Slik jeg har forstått det, ønsker iranske kvinner selvfølgelig religionsfrihet slik Neda Asharipour Blakstad sier, men man kan jo spørre seg hvordan i all verden skal de komme videre i denne kampen hvis ikke selve symbolet på undertrykkelsen fjernes.

Iranske kvinner har trassig brent hijabene de har vært pliktige til å bruke siden den islamske revolusjonen i 1979. Kampen er mangeårig og Neda Asharipour Blakstad angriper uten betenkeligheter en mann som står på kvinnenes side, når hun etter min mening heller burde ha bifalt enhver mann/kvinne som står opp for alle kvinners rettigheter. Vi er flere som hadde ønsket et forbud slik at alle i Norge er sikret gjennom lov at ikke ingen kan tvinges til noe ikke de vil.

Hva Neda Asharipour Blakstad foretrekker å bruke privat er nå hennes sak, men hva alle vi andre vil ha i det offentlige rom som kan og bør lovreguleres for å sikre likhet og hindre undertrykkelse, det bør absolutt diskuteres uten å håne forslagsstillere. Vi er mange som anser hijaben som en aksept av mannens autoritet og kvinneundertrykkende.

Med et forbud ville vestlige land gått hånd i hånd med alle kvinner og menns kamp mot kjønnsapartheidregimet som eksisterer i alle muslimske land.

I mange år har kvinner blitt slått ned, fengslet og voldtatt i fengsel fordi de har vist frem håret eller lettet på hijaben, er ikke det grunnlag for å innse at plagget er kontroversielt og har en betydning som sekulariserer kvinner og jenter og gjør dem til annens eiendom?

Vi er vitne til den mest progressive revolusjonen i verdenshistorien og den må alle land støtte. Hvis Neda Asharipour Blakstad tror at ikke muslimske mørkemenn og moralpoliti lever i beste velgående i Norge og ellers i Europa, er hun meget naiv. Derfor er kampen iranske kvinner og menn går gjennom nå like viktig i lille Norge som i Iran.

Jeg undres på følgende:

Hvorfor mener Afsharipour Blakstad at et forbud mot hijab og niqab er snik- undertrykkelse av kvinner? Er ikke Afsharipour Blakstad enig i at hijaben er så kontroversiell siden Iran står i brann?

Min menig er at den som støtter bruk av hijab, svikter kvinners og menns likestillingskamp og at tildekking av kvinner er et «våpen» innen islam for å redusere kvinner til et seksuelt objekt. Underskriver også at jeg heller ikke trenger kurs i hverken kjønn, makt eller mangfold for å se dette, jeg trenger bare bruke sunn fornuft og rettferdighetssans.

Som kvinne vil jeg takke Kleppe og Frp for stadig å minne oss om at et forbud i Norge er den beste solidariske løsningen slik at vi kan vise alle som kjemper at deres frihetskamp og død ikke er forgjeves.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.