Fakturaer på denne størrelsen er ikke til bekymring, så den ble lagt vekk. Da jeg logget meg inn på min bank-side lørdag den 25., så jeg til min forskrekkelse at jeg hadde en ubetalt og forfalt faktura. Au, det var ikke bra, det liker jeg ikke.

Etter nærmere ettersyn er det altså denne fakturaen på kr 0,- som er synderen, som er i ferd med å ødelegge kredittverdigheten min. Lar jeg være å betale får jeg vel krav om rente, og kanskje tvangsinndrivelse og det som verre er.

Dermed la jeg denne til betaling, kvitterte med bank-ID’en min, og vipps min utestående faktura er gjort opp, med kr 0,-. Kreditor avstår sannsynligvis renteinnkreving for de to dagers for sen betaling, men man vet aldri hva som skjer i denne digitale verden. Skulle denne komme, må det uansett rentesats – bli kr 0,-. Og da blir det jo påan igjen, men da skal jeg passe forfallsdato!